Ta strona korzysta z plików cookies. Zasady ich przechowywania są dostępne w Polityce prywatności
Jednym z dostępnych dla przedsiębiorców instrumentów wsparcia w walce ze skutkami pandemii Covid-19 są dotacje z funduszy unijnych dystrybuowane w ramach poszczególnych województw w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. Stanowią one jeden z nielicznych instrumentów, które umożliwiają uzyskanie bezpośredniej gotówki w odróżnieniu do licznych instrumentów zwrotnych.

Bezpośrednio po przygotowaniu odpowiednich regulacji prawnych pojawiły się informacje o możliwości aplikowania o bezzwrotne granty w ramach czterech województw. O wielkim zainteresowaniu i dużej atrakcyjności tego typu instrumentów wsparcia niech świadczy fakt, iż w pierwszym dniu naboru wniosków w województwie małopolskim dostępne środki (198 mln zł) wyczerpały się po kilku godzinach trwania naboru. Aktualnie o wsparcie formie dotacji można ubiegać się w 3 województwach (pozostałe na razie nie opublikowały informacji o planowanych naborach wniosków):

 

Dostępne środki + wysokość wsparcia

Dla kogo?

Terminy na składanie wniosków

Województwo

Dostępne środki: 64 mln zł

Brak informacji o wysokości dofinansowania dla pojedynczego przedsiębiorcy

Przedsiębiorstwa niezależnie od wielkości z branż szczególnie zagrożonych kryzysem, będące fundamentem regionalnej gospodarki m.in. turystyka, gastronomia, usługi, czy transport

Publikacja informacji nastąpi w najbliższych dniach

warmińsko-mazurskie

Dostępne środki: 30 mln zł

maksymalny poziom dofinansowania 95% / 99%

Wartość bonu (dla mikroprzedsiębiorcy) 30-120 tys. zł

Wartość bonu (dla MŚP) 50-200 tys. zł

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa dotknięte wystąpieniem pandemii COVID-19

20-27 maja 2020 r.

lubuskie

Dostępne środki: 76 mln zł

Maksymalna wartość dofinansowania dla przedsiębiorstwa 85%, nie więcej niż 800 tys. zł dla przedsiębiorstwa

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

28 kwietnia 2020 r. do 23 czerwca 2020 r.

śląskie

 

Należy zwrócić uwagę, że we wskazanych województwa finansowanie w formie dotacji zostało udostępnione w większości dla małych i średnich przedsiębiorców, choć co do zasady duże firmy nie są wykluczone patrząc na zapisy dokumentów regulujących tę formę pomocy. Możliwe zatem, że w wybranych województwa dofinansowanie zostanie udostępnione dla dużych przedsiębiorców. Warto zwrócić uwagę, że w przypadku tego instrumentu przedsiębiorstwo ustala swój status w świetle przepisów unijnych, tzn. uwzględniając dane o zatrudnieniu i finansowe podmiotów powiązanych..

Mając na uwadze przykład województwa małopolskiego warto zainteresować się szczegółowymi zasadami aplikowania o środki dostępne we wskazanych województwa i nie odkładać decyzji o aplikowaniu, aby nie stracić możliwości pozyskania cennego zastrzyku gotówki. W przypadku pozostałych województw należy śledzić komunikaty o ogłaszanych przez nich naborach wniosków, które zapewne pojawią się jeszcze w maju.