Ta strona korzysta z plików cookies. Zasady ich przechowywania są dostępne w Polityce prywatności

English

 

Obecnie w Sejmie trwają prace nad pakietem antykryzysowym w ramach tzw. tarczy antykryzysowej. Jedną z najistotniejszy zmian względem poprzedniej wersji projektu specustawy - tarczy antykryzysowej  jest wykreślenie przepisu, który dofinansowanie traktował jako pomoc publiczną de minimis. 

 

Może to oznaczać, że z dofinansowania będzie mogło skorzystać więcej firm dotkniętych skutkami ekonomicznymi COVID-19, pod warunkiem zaaprobowania polskich rozwiązań w zakresie pomocy publicznej przez Komisję Europejską.

Szczegóły dofinansowanie, o którym mowa w art. 15g projektu ustawy, nie są jeszcze w pełni znane i mogą się zmienić w toku prac legislacyjnych. Niemniej, na dzisiaj można przyjąć, że:

  • będzie dostępne dla firm dotkniętych spadkiem obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19
  • wnioski będą rozpatrywane według kolejności ich wpływu, do wyczerpania środków
  • warunkiem uzyskania dofinansowania będzie przestój ekonomiczny lub obniżony wymiar czasu pracy będących następstwem wystąpienia COVID-19
  • dofinansowanie będzie przyznane na okres do 3 miesięcy
  • dofinansowanie wyniesie miesięcznie ok. 1530 zł w przypadku przestoju lub ok. 2450 zł w przypadku obniżonego wymiaru czasu.

Należy jednak pamiętać, że ustawodawstwo anty-COVID-19 jest wciąż w fazie projektowej i może ulec dalszym zmianom.