Ta strona korzysta z plików cookies. Zasady ich przechowywania są dostępne w Polityce prywatności

English

 

Szczegóły zmian

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Minister Rozwoju na briefingu prasowym dotyczącym wprowadzenia pakietu osłonowego dla firm z powodu epidemii koronawirusa, pojawiły się przepisy ustawy przesuwające  wprowadzenie obowiązku składania JPK_V7.

Jak wynika z uchwalonych przepisów ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, obowiązek składania JPK_V7 został przesunięty z 1 kwietnia 2020 na 1 lipca 2020 r.

Warto zwrócić uwagę, iż zmiana terminu dotyczy jedynie dużych przedsiębiorców. Dla pozostałych przedsiębiorców, podlegających nowym obowiązkom od 1 lipca 2020 r. termin pozostaje niezmieniony. 

Ustawa została uchwalona przez Sejm i opublikowana w Dzienniku Ustaw RP w dniu 31 marca 2020 r. 

Co więcej, 1 kwietnia 2020 r. w Dzienniku Ustaw RP zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług

Zgodnie z wprowadzonymi  zmianami, „zawieszeniu" do 1 stycznia 2021 r. ulegają niektóre obowiązki związane z paragonami uznawanymi za faktury uproszczone.

Do końca bieżącego roku nie będzie obowiązku wykazywania w pliku JPK_V7:

  1. wysokości podstawy opodatkowania i wysokości podatku należnego, wynikających z paragonów fiskalnych uznanych za faktury uproszczone (do 450 zł), wystawionych przy użyciu kasy rejestrującej,
  2. danych takich jak m.in. nazwa i NIP nabywcy, data i numer faktury, oraz oznaczeń dotyczących towarów i usług oraz procedur, związanych z tymi fakturami

– z zastrzeżeniem, że w tym okresie wartość sprzedaży bez podatku (netto) oraz wysokość podatku należnego zostały ujęte w zbiorczych informacjach z ewidencji sprzedaży.

Przepisy rozporządzenia  wchodzą w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r. 

Wprowadzone zmiany oznaczają, iż wykazywanie paragonów uznawanych za faktury uproszczone w ewidencji sprzedaży VAT nie będzie prawidłowe (do końca 2020 roku).