English

 

Tarcza antykryzysowa oraz inne instrumenty wsparcia mają na celu pomoc przedsiębiorcom w przeciwdziałaniu skutkom pandemii COVID-19. Poniżej prezentujemy zestawienie przedstawiające najważniejsze informacje na temat dofinansowań oraz ulg dostępnych dla podmiotów operujących na terenie Polski.

Instrumenty zawarte w podsumowaniu (kryteria przyznania wsparcia, oraz zakres wsparcia):

  • Dofinansowanie wynagrodzeń (Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych)
  • Finansowanie płynnościowe, preferencyjne oraz inwestycyjne (Polski Fundusz Rozwoju)
  • Pożyczka z możliwością częściowego umorzenia (Polski Fundusz Rozwoju)
  • Gwarancje (Bank Gospodarstwa Krajowego)
  • Pożyczki, poręczenia i gwarancje (Instytucje zarządzające środkami UE)
  • Dotacja i pomoc zwrotna ze środków UE (Instytucje zarządzające środkami UE)

 

Wyświetl podsumowanie