English

 

Ministerstwo Finansów w dniu dzisiejszym ogłosiło swoją propozycję wkładu do pakietu działań antykryzysowych tzw. tarczy antykryzysowej. Obejmuje ona m.in. odroczenie  części obowiązków dla przedsiębiorców. Wiele z wprowadzanych rozwiązań ma charakter selektywny i będzie dotyczyć jedynie tych podmiotów, których wyniki będą gorsze niż zrealizowane w poprzednich okresach rozliczeniowych.

 

Kluczowe proponowane zmiany obejmują:

 

PIT
 • Wydłużenie terminu na przekazanie przez płatników zaliczek na podatek od wynagrodzeń pobranych za marzec i kwiecień.

Zapłata tych zaliczek ma zostać odroczona do 1 czerwca 2020 r.

 

CIT

 

 • Przedłużenie dla części podatników terminu do zapłaty podatku minimalnego od nieruchomości komercyjnych za okres od marca do maj 2020 r. do 20 lipca 2020 r. 

Z możliwości tej będą mogli skorzystać podatnicy, których przychody w danym miesiącu w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku podatkowego będą niższe o co najmniej 50%. Podatek ten będą mogli zapłacić w późniejszym terminie również ci podatnicy, którzy nie osiągali w poprzednim roku przychodów, ale we wskazanym okresie ponoszą negatywne konsekwencje ekonomiczne w związku z koronawirusem.

 • Brak przedłużenia terminu do złożenia CIT-8 (termin zostanie przedłużony jedynie organizacjom pozarządowym) 

Ministerstwo zapowiedziało, że zmiana terminu do złożenia CIT-8 będzie dotyczyła organizacji pozarządowych.

 

PIT i CIT
 • Możliwość rozliczenia straty podatkowej poniesionej w 2020 r. z dochodami uzyskanymi w 2019 r. (wsteczne rozliczenie straty podatkowej)

Możliwość będzie dotyczyła osób i podmiotów, których przychody osiągnięte w 2020 r. spadną o co najmniej 50% w stosunku do przychodów osiągniętych w 2019 r. Odliczyć od dochodu z 2019 r. będzie można stratę do wysokości 5 mln zł (pozostała część straty będzie mogła zostać odliczona na dotychczasowych zasadach). Rozliczenie straty będzie następowało w drodze korekty deklaracji za 2019 r. 

 

 • Zniesienie obowiązku wyłączenia z kosztów podatkowych kwot, które nie zostały uregulowane w terminie

Podatnicy podatku dochodowego nie będą zobowiązani wyłączać z kosztów podatkowych równowartości wydatków, których nie uregulowali w terminie.

Wskazane udogodnienie obejmie podatników, których przychody osiągnięte w okresach rozliczeniowych (miesięcznych albo kwartalnych) w stosunku do analogicznych okresów w 2019 r. zmniejszą się o co najmniej 50%. Ze zwolnienia tego będą mogły skorzystać również te osoby, które nie osiągnęły w poprzednim roku przychodów, ale w 2020 r. ponoszą negatywne konsekwencje ekonomiczne koronawirusa.

 

 • Prawo do rezygnacji z uproszczonych zaliczek

Mali podatnicy uzyskają możliwość rezygnacji z uproszczonych zaliczek za okres od marca - grudnia 2020 r. W takim przypadku ich zaliczki miesięczne za ten okres będą kalkulowane na podstawie faktycznych dochodów. 

 

VAT

 

 • Odroczenie do 1 lipca 2020 r. obowiązku składania nowych JPK_VAT z deklaracją (JPK_VDEK) dla dużych przedsiębiorców

Ministerstwo planuje odroczenie do 1 lipca 2020 r. obowiązku składania deklaracji JPK_VDEK, która miała obowiązywać dużych przedsiębiorców od 1 kwietnia 2020 r. 

 

Inne
 • Wdrożenie możliwości wprowadzania przez Gminy zwolnień z podatku od nieruchomości.
 • Możliwość zawieszania przez KAS postępowań prowadzonych wobec przedsiębiorców (kontroli podatkowych, postępowań podatkowych, kontroli celno-podatkowych) na czas obowiązywania stanu epidemicznego.
 • Odroczenie do 1 lipca 2020 r. zgłoszeń do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR).
 • Czasową rezygnację z opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków i zaległości podatkowych, które są dochodem budżetu państwa na czas obowiązywania stanu epidemicznego.
 • Możliwość wstrzymania administracyjnego postępowania egzekucyjnego należności pieniężnych.

 

Przedsiębiorcy uzyskali również możliwość zgłaszania propozycji własnych zmian w prawie, związanych z koronawirusem, na portalu Głos Podatnika

Ministerstwo przypomniało również o tym, iż:

 • przedsiębiorcy, którzy z związku z występowaniem koronawirusa mają problemy z terminową zapłatą należności podatkowych, mogą wystąpić z wnioskiem o przyznanie ulgi lub umorzenie zaległości
 • BGK może udzielać gwarancji spłaty kredytów w formule pomocy de minimis dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Gwarancje mogą objąć do 80% kredytów. 

 

Pakiet kryzysowy PwC

Zaprezentowane powyżej propozycje rozwiązań podatkowych mają na celu wsparcie biznesu w sytuacji dużej niepewności dominującej obecnie na rynkach. Dla większości firm kluczowym wyzwaniem w tym okresie jest zapewnienie ciągłości biznesowej oraz zabezpieczenie źródeł przychodów. Także w ramach PwC przechodzimy przez ten proces wspierając naszych klientów i dzieląc się swoim doświadczeniem w ramach przygotowanego przez nas “pakietu kryzysowego”. Pozostajemy do Państwa dyspozycji w przypadku pytań o konsekwencje podatkowe i prawne spowodowane epidemią koronawirusa.