Ta strona korzysta z plików cookies. Zasady ich przechowywania są dostępne w Polityce prywatności
W dniu 6 listopada 2020 r. premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej zapowiedział szczegóły pakietu pomocowego dla przedsiębiorców dotkniętych pandemią koronawirusa. Wsparcie rządu polegać będzie m.in. na dofinansowaniu do zatrudnienia, przedłużeniu postojowego czy zwolnieniu ze składek na ZUS.

 

Środki pomocowe zapowiedziane przez rząd:

  • Dofinansowanie kosztów stałych dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP)

W ramach Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju przedsiębiorcom z sektora MŚP przekazane zostaną subwencje w wysokości do 70% niepokrytych przychodami kosztów stałych, jeżeli wystąpi u nich spadek przychodów o 30% względem tego samego okresu 2019 r.

  • Umorzenie subwencji z Tarczy Finansowej z Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR)

Umorzone zostaną subwencje finansowe z PFR dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw, pod warunkiem spadku przychodów o co najmniej 30% w okresie od marca 2020 r. do marca 2021 r. 

  • Wydłużenie programu Tarczy Finansowej dla Dużych Firm do 31.03.2021 r. (wnioski) oraz do 31.06.2020 r. (wypłaty)

Zmienione zostaną zasady obliczania szkody z powodu COVID-19 w pożyczkach preferencyjnych – z obecnego: marzec – sierpień 2020 r. na: marzec 2020 r. – marzec 2021 r. 

  • Pożyczki długoterminowe z gwarancją

Rząd w dalszym ciągu będzie kontynuował program gwarancji de minimis dla MŚP oraz gwarancji płynnościowych dla dużych firm. 

  • Dofinansowanie do zatrudnienia

Kontynuowany będzie także program dopłat do miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w postaci postojowego i obniżonego wymiaru czasu pracy.

  • Przedłużenie postojowego

Przedłużona zostanie wypłata postojowego dla branż objętych restrykcjami.

  • Zwolnienie ze składek na ZUS

Przedłużony zostanie okres zwolnienia ze składek na ZUS dla branż dotkniętych restrykcjami.

  • Dofinansowanie zmiany zakresu działalności w ramach „Dotacji na biznes”

Do 8-krotności średniego wynagrodzenia zwiększona zostanie kwota dofinansowania na przebranżowienie lub zmianę zakresu działalności.

  • Polityka drugiej szansy

Agencja Rozwoju Przemysłu będzie dofinansowywała koszty związane z restrukturyzacją przedsiębiorstw.

  • Dofinansowanie leasingu

Agencja Rozwoju Przemysłu będzie pokrywała koszty leasingu.

Wszystkie wymienione instrumenty wsparcia będą dostępne dla przedsiębiorstw z branż najbardziej poszkodowanych przez pandemię koronawirusa.

Na chwilę obecną nie opublikowano projektu ustawy, który zawierałby szczegółowe informacje na temat zapowiedzianych środków pomocowych.