Ta strona korzysta z plików cookies. Zasady ich przechowywania są dostępne w Polityce prywatności

English

 

W dniu 22 czerwca 2020 r. Prezydent RP podpisał ustawę o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID­­‑19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID­­‑19 (tzw. Tarczę Antykryzysową 4.0), natomiast w dniu 23 czerwca 2020 r. ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw.

Jest to kolejny tego typu akt prawny, który ma na celu ochronę przedsiębiorców przed negatywnymi skutkami koronawirusa. 

W obszarze podatków nowa tarcza przewiduje m.in. prawo do odliczania darowizn na rzecz domów samotnej matki, noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych czy domów pomocy społecznej. Od podstawy obliczania podatku dochodowego będzie można odliczyć także darowizny rzeczowe w formie komputerów (zdatnych do użytku i nie starszych niż 3 lata), przekazane m.in. na rzecz placówek oświatowych od dnia 1 stycznia 20202 r. do dnia 30 września 2020 r. 

Przepisy przewidują także zmiany dotyczące ulgi na "złe długi" zawartej w przepisach o podatkach dochodowych. Zgodnie z brzmieniem projektu, jeśli minie 30 dni od terminu płatności, wierzyciel może odliczyć nieuregulowaną przez kontrahenta kwotę od dochodu. Dotyczy to podmiotów, których sytuacja ekonomiczna uległa pogorszeniu z powodu epidemii koronawirusa.

W przypadku kar umownych i odszkodowań będą mogły one zostać rozliczone w kosztach w sytuacji, gdy firma nie mogła wywiązać się ze swoich zobowiązań wskutek koronawirusa.

Nowa tarcza wydłuża również termin na złożenie nowych JPK_VAT z deklaracją (JPK_VDEK) do dnia 1 października 2020 r. oraz termin na przygotowanie dokumentacji cen transferowych - do końca grudnia 2020 r. (gdy termin na sporządzenie dokumentacji upływa w okresie od dnia 31 marca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r.) lub o 3 miesiące (gdy termin na sporządzenie dokumentacji upływa w okresie od 1 października 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.). 

Projekt przewiduje także dalsze zawieszenie terminu zgłaszania Szefowi KAS krajowych schematów podatkowych - do 30. dnia po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19. Zawieszenie nie dotyczy jednak schematów transgranicznych, które przedsiębiorcy będą musieli raportować już od 1 lipca 2020 r.

Projekt ustawy koncentruje się również na wsparciu samorządów oraz przedsiębiorców. Ci ostatni będą mogli liczyć m.in. na dopłaty z budżetu państwa do oprocentowania kredytów bankowych. 

Projekt ustawy został przygotowany przez resort rozwoju we współpracy z m.in. Kancelarią Prezesa Rady Ministrów oraz resortami: aktywów państwowych, finansów, spraw wewnętrznych i administracji. 

Więcej informacji na temat projektu można znaleźć na stronie sejm.gov.pl