Ta strona korzysta z plików cookies. Zasady ich przechowywania są dostępne w Polityce prywatności
Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Tarcza Antykryzysowa), przedsiębiorcy będący płatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych posiadają możliwość wstecznego rozliczenie straty za 2020 r. z dochodem za 2019 r.

 

Trwająca już od ponad roku pandemia COVID-19 mocno wpłynęła na globalną koniunkturę, odbijając się negatywnie na wynikach finansowych podmiotów gospodarczych. Jednym z instrumentów mających na celu wsparcie poszkodowanych przedsiębiorców jest możliwość wstecznego rozliczenia straty poniesionej z powodu COVID-19 w 2020 r. z dochodem za 2019 r. 

Warunkami brzegowymi dla skorzystania z tej formy pomocy jest:

  1. poniesienie straty w 2020 r. z pozarolniczej działalności gospodarczej;
  2. uzyskanie w roku 2020 łącznego przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej niższego o 50% od przychodu uzyskanego z tego samego źródła w 2019 r.;
  3. złożenie korekty zeznania podatkowego za 2019 r. i wykazanie w tej korekcie straty odpowiadającej stracie za 2020 r. (nieprzekraczającej jednak 5 mln PLN).

Zgodnie z powyższym i w związku z planowanym przesunięciem terminu na złożenie deklaracji CIT, realnym momentem skorzystania z tej pomocy dla większośc przedsiębiorców będzie najprawdopodobniej dopiero III kwartał 2021 r., tj. moment po zamknięciu 2020 r. i złożeniu ewentualnej korekty za 2019 r. uwzględniającej odliczenie straty za 2020 r. 

Podkreślić należy, że Tarcza Antykryzysowa nie wprowadza nowych definicji “przychodu” i “straty” na potrzeby powyższej formy pomocy. Tym samym, terminy te należy rozumieć zgodnie z dotychczasowymi definicjami przedstawionymi w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. 

Maksymalne odliczenie z tego tytułu nie może przekroczyć 5 mln PLN. Oznacza to, że maksymalna korzyść - polegająca na przyspieszonym wstecznym rozliczeniu części straty podatkowej z 2020 - na jaką mogą liczyć przedsiębiorcy wynosi niecały 1 mln PLN (19% x 5mln PLN, oczywiście dla podatników rozliczających się wg innych stawek będzie ona odpowiednio zmodyfikowana). Strata przewyższająca kwotę 5 mln PLN podlega rozliczeniu na zasadach ogólnych.