Ta strona korzysta z plików cookies. Zasady ich przechowywania są dostępne w Polityce prywatności

English

 

W dniu 24 czerwca 2020 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano dwa rozporządzenia przewidujące odroczenie nowych zasad poboru podatku u źródła w CIT i PIT do 31 grudnia 2020 r.

Jest to kolejne przesunięcie stosowania wspomnianych przepisów. W przypadku płatników CIT wejście w życie nowych zasad poboru WHT było już bowiem trzykrotnie odkładane w czasie - najpierw do 30 czerwca 2019 r., następnie do 31 grudnia 2019 r. i do 30 czerwca 2020 r. Tymczasem - w przypadku płatników PIT - choć przepisy w zakresie nowego mechanizmu poboru WHT obowiązywały przez pół roku w okresie od 1 lipca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., to zgodnie z ostatnim projektem ich stosowanie zostało zawieszone do końca czerwca br. z uwagi na planowaną nowelizację regulacji dotyczących podatku u źródła.

Tym razem przedłużenie wyłączenia stosowania art. 26 ust 2e ustawy o CIT oraz art. 41 ust 12 ustawy o PIT związane jest z ogłoszeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Tytułem przypomnienia, nowe zasady poboru WHT wprowadzają obowiązek poboru podatku przez płatnika według stawki podstawowej w sytuacji, gdy suma należności podlegających opodatkowaniu podatkiem u źródła, wypłacona na rzecz jednego podatnika, przekroczyłaby w danym roku podatkowym 2 mln zł.

Rozporządzenia odraczające stosowanie wskazanej wyżej regulacji wejdą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia rozporządzenia w Dzienniku Ustaw.

Co to dla mnie oznacza?

Warto pamiętać, że przesunięcie do końca czerwca 2020 roku terminu wejścia w życie przepisów dotyczących mechanizmu poboru podatku u źródła (WHT) dotyczy wyłącznie sytuacji, gdy kwota płatności przekracza 2 mln złotych i nie wyłącza pozostałych obowiązków nałożonych na płatników nowymi przepisami obowiązującymi od 1 stycznia 2019 r., w tym w szczególności obowiązku dochowania należytej staranności w ramach weryfikacji warunków możliwości zastosowania zwolnienia, czy preferencyjnych stawek WHT.