Ta strona korzysta z plików cookies. Zasady ich przechowywania są dostępne w Polityce prywatności

Opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji projekt rozporządzenia dotyczy czasowego zawieszenia stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o CIT, na mocy którego płatnik ma obowiązek poboru WHT według stawki podstawowej w sytuacji, gdy suma należności podlegających opodatkowaniu podatkiem u źródła, wypłacona na rzecz jednego podatnika, przekroczyła w danym roku podatkowym 2 mln zł.

Stosowanie powyższej regulacji zostało już dwukrotnie odroczone: pierwotnie - do 30 czerwca 2019 r., a następnie - do 31 grudnia 2019 r. 

Tym razem Ministerstwo Finansów zaproponowało zawieszenie stosowania przepisów do 30 czerwca 2020 r.

Z uzasadnienia projektu wynika, że ponowne przesunięcie stosowania wspomnianych przepisów  ma związek z planowaną nowelizacją przepisów dotyczących podatku u źródła.

Co to dla mnie oznacza?

Warto pamiętać, że przesunięcie do końca czerwca 2020 roku terminu wejścia w życie przepisów dotyczących mechanizmu poboru podatku u źródła (WHT) dotyczy wyłącznie sytuacji, gdy kwota płatności przekracza 2 mln złotych i nie wyłącza pozostałych obowiązków nałożonych na płatników nowymi przepisami obowiązującymi od 1 stycznia 2019 r., w tym w szczególności obowiązku dochowania należytej staranności w ramach weryfikacji warunków możliwości zastosowania zwolnienia, czy preferencyjnych stawek WHT.   

Projekt rozporządzenia dotyczącego CIT dostępny jest na stronie RCL 

Projekt rozporządzenia dotyczącego PIT także na stronach RCL