Ta strona korzysta z plików cookies. Zasady ich przechowywania są dostępne w Polityce prywatności
* }

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt objaśnień do przepisów w zakresie zasad poboru podatku u źródła

W dniu 19 czerwca 2019 r. Ministerstwo Finansów opublikowało projekt objaśnień do przepisów dotyczących zasad poboru podatku u źródła. Dokument obejmuje kwestie dotyczące celu modyfikacji zasad poboru podatku u źródła, pojęcia rzeczywistego właściciela, pojęcia należytej staranności, zwrotu podatku, ustalania progu 2 mln zł, a także innych szczegółowych zagadnień.

Podatek u źródła 2019 - nagranie webinarium

W 2019 roku wejdą w życie nowe przepisy dotyczące poboru podatku u źródła, które mogą mieć znaczący wpływ na obowiązki podatkowe płatników oraz zagranicznych podmiotów inwestujących w Polsce. Nagranie webinarium dotyczącego nowych przepisów w tym zakresie.

Niezgodność z prawem UE krajowych regulacji o podatku u źródła od dywidend otrzymywanych przez nierezydentów odnotowujących stratę – wyrok TSUE

22 listopada 2018 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał orzeczenie (Sofina, C-575/17). Uznał, że przepisy prawa francuskiego, zgodnie z którymi nierezydenci odnoszący stratę podlegają opodatkowaniu podatkiem u źródła, w odniesieniu do dywidend otrzymanych od podmiotów francuskich, są niezgodne z regulacjami wspólnotowymi. TSUE wskazał, że regulacje te naruszają swobodę przepływu kapitału.