Ta strona korzysta z plików cookies. Zasady ich przechowywania są dostępne w Polityce prywatności
* }

Zmiany dotyczace wazności certyfikatow rezydencji wprowadzone przez Tarcze Antykryzysowa 4.0

Dnia 24 czerwca 2020 r. weszła w życie ustawa dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID­­‑19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID­­‑19 (tzw. Tarcza Antykryzysowa 4.0), wprowadzająca jednocześnie zmiany w zakresie ważności certyfikatów rezydencji.

Korzystanie z usług hostingu nie wchodzi w zakres użytkowania urządzenia przemysłowego

Komputery i serwery, za pomocą których świadczona jest usługa hostingu nie mogą być automatyczne klasyfikowane jako urządzenia przemysłowe. Wobec tego usługi polegające na udostępnianiu sieciowej przestrzeni dyskowej dla pracowników banku oraz usługi udostępniania dodatkowej przestrzeni dyskowej na potrzeby portalu do pracy wspólnej użytkowników nie mieszczą się w katalogu świadczeń zawartym w art. 21 ust. 1 pkt 1-4 ustawy o CIT.

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt objaśnień do przepisów w zakresie zasad poboru podatku u źródła

W dniu 19 czerwca 2019 r. Ministerstwo Finansów opublikowało projekt objaśnień do przepisów dotyczących zasad poboru podatku u źródła. Dokument obejmuje kwestie dotyczące celu modyfikacji zasad poboru podatku u źródła, pojęcia rzeczywistego właściciela, pojęcia należytej staranności, zwrotu podatku, ustalania progu 2 mln zł, a także innych szczegółowych zagadnień.

Podatek u źródła 2019 - nagranie webinarium

W 2019 roku wejdą w życie nowe przepisy dotyczące poboru podatku u źródła, które mogą mieć znaczący wpływ na obowiązki podatkowe płatników oraz zagranicznych podmiotów inwestujących w Polsce. Nagranie webinarium dotyczącego nowych przepisów w tym zakresie.

Niezgodność z prawem UE krajowych regulacji o podatku u źródła od dywidend otrzymywanych przez nierezydentów odnotowujących stratę – wyrok TSUE

22 listopada 2018 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał orzeczenie (Sofina, C-575/17). Uznał, że przepisy prawa francuskiego, zgodnie z którymi nierezydenci odnoszący stratę podlegają opodatkowaniu podatkiem u źródła, w odniesieniu do dywidend otrzymanych od podmiotów francuskich, są niezgodne z regulacjami wspólnotowymi. TSUE wskazał, że regulacje te naruszają swobodę przepływu kapitału.