English

 

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie przesuwające wprowadzenie przepisów dotyczących nowego mechanizmu poboru podatku u źródła w CIT do 31 grudnia 2021 r. Jednocześnie MF zapowiedziało, że kolejne zmiany w przepisach WHT wejdą w życie do końca roku.

 

Nowy mechanizm poboru podatku u źródła (WHT) objęty nowelizacją ustawy o CIT i PIT, co do zasady zobowiązuje podatników do poboru podatku w przypadku, gdy łączna kwota należności zapłaconych jednemu podatnikowi w jednym roku podatkowym przekracza 2 mln zł. Ministerstwo planuje dalszą zmianę tego mechanizmu. Stwierdzono, że cały mechanizm, po zmianach, będzie obowiązywał od 1 stycznia 2022 r. MF przewiduje wystarczające vacatio legis, aby firmy mogły przygotować się do nowego systemu.

 

Co to dla mnie oznacza?

Rozporządzenia dla CIT i PIT w sprawie kolejnego odroczenia mechanizmu zapłaty i zwrotu podatku u źródła, tym razem do 31 grudnia 2021 r., zostały już opublikowane w Dzienniku Ustaw.

Zapowiadany przez MF projekt nowelizacji ustaw o PIT i CIT, który ma częściowo złagodzić obciążenia związane z nowym mechanizmem WHT, nie został natomiast jeszcze opublikowany. MF zakłada, że tak kompleksowa nowelizacja zostanie przyjęta do końca 2021 roku, kiedy nowy mechanizm zacznie obowiązywać. Z informacji biura prasowego Ministerstwa Finansów, wynika że prace legislacyjne nad projektem są już finalizowane.

Mimo dalszego odroczenia wejścia nowego mechanizmu zapłaty i zwrotu podatku, wiążące są przepisy zobowiązujące płatników do zachowania wymaganej należytej staranności, weryfikującej warunki do stosowania zwolnienia lub preferencyjnych stawek WHT. Przestrzeganie przepisów w tym obszarze jest bowiem często obszarem kontroli podatkowych. Zarówno polscy płatnicy, jak i zagraniczni podatnicy powinni monitorować nadchodzące zmiany w polskim ustawodawstwie dotyczącym podatku u źródła, gdyż z pewnością będą one miały wpływ na opodatkowanie dochodów pochodzących z Polski.