English

 

Dnia 30 listopada 2020 r. podpisano Protokół zmieniający umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania (“UPO”) pomiędzy Polską a Maltą w zakresie podatków dochodowych. 

Postanowienia Protokołu wprowadzają zmiany wynikające z projektu  BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) oraz z najnowszych postanowień Konwencji Wielostronnej (MLI). Jest to kolejny podobny dokument podpisany przez Polskę w ostatnich tygodniach - pod koniec października br. Polska podpisała protokół zmieniający polsko-holenderską umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Zmiany do Konwencji wprowadzone Protokołem są efektem aktywnego udziału Polski w pracach związanych z projektem BEPS oraz podpisania w czerwcu przez Polskę 2017 r. Konwencji MLI, która zawiera szereg rozwiązań uszczelniających obszar międzynarodowego opodatkowania i współpracy podatkowej. 

 

Co nowego? 

Zmiany do UPO, które wprowadził Protokół obejmują w szczególności: 

  • zmiany w zakresie opodatkowania zbycia spółek nieruchomościowych; 
  • opodatkowanie podatkiem u źródła opłat za usługi techniczne; 
  • zmianę zasad opodatkowania wynagrodzeń dyrektorów; 
  • nową metodę unikania podwójnego opodatkowania – metodę kredytu podatkowego.

 

Kiedy protokół zacznie obowiązywać?

28 lipca 2021 r. na stronie sejmowej pojawiły się rządowe projekty ustawy o ratyfikacji protokołów o zmianie Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polski a Królestwem Niderlandów oraz o zmianie Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polski Rządem Malty w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu.

Mając na uwadzę proces wymiany notyfikacji pomiędzy rządami Polski i Malty, postanowienia Protokołu najprawdopodobniej zaczną obowiązywać od dnia 1 stycznia 2022 r.

 

Porozmawiajmy

Podpisanie Protokołu do UPO stanowi kolejny element mający na celu uszczelnienie systemu podatkowego w Polsce. Zmiany wprowadzone do polsko-maltańskiej umowy będą miały znaczący wpływ na istniejące struktury inwestycyjne, których elementem są spółki maltańskie. W szczególności wprowadzenie metody kredytu podatkowego jako metody unikania podwójnego opodatkowania zmieni zasady rozliczeń maltańskich zakładów podatkowych. Rezultatem zmiany metody unikania podwójnego opodatkowania może być większa kwota podatku do zapłacenia w Polsce.

W przypadku jeśli prowadzą Państwo działalność gospodarczą z wykorzystaniem maltańskich podmiotów lub uzyskują dochody z terytorium Malty, zapraszamy do kontaktu.