Ta strona korzysta z plików cookies. Zasady ich przechowywania są dostępne w Polityce prywatności
* }

Konferencja online | #podatki2021 - jakie zmiany czekają Twój biznes?

20.10.2020 r. (10:00-12:30). W ostatnich tygodniach Ministerstwo Finansów zapowiedziało szereg zmian w podatkach na rok 2021. Tym razem najwięcej zmian dotyczy podatków dochodowych - rewolucyjna wydaje się zwłaszcza możliwość opodatkowania CIT spółek komandytowych oraz jawnych - możemy spodziewać się także nowych podatków, takich jak np. opłata od środków spożywczych (tzw. podatek cukrowy), czy opłata mocowa. Zarejestruj się na webinarium!

Opodatkowanie spółek komandytowych CIT

Zgodnie z opublikowanym 16 września projektem ustawy o zmianie ustawy o PIT, ustawy o CIT, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw przewiduje się objęcie spółek komandytowych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zakresem przedmiotowym podatku CIT.

Ministerstwo Finansów chce zwiększyć atrakcyjność opodatkowania w formie ryczałtu – planowane zmiany w ustawie od 2021 r.

W dniu 28 września 2020 r. rząd przyjął przygotowany przez Ministerstwo Finansów projekt zmian w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Przewidziano w nim m.in. poszerzenie grupy podatników mogących stosować tę formę opodatkowania. Projektodawca podniósł również limit przychodów umożliwiający wybór ryczałtu (do 2 mln euro). Projektodawca liczy, że nowe regulacje doprowadzą do zwiększenia atrakcyjności opodatkowania w takiej formie

Od 2021 r. nie będzie możliwości zastosowania obniżonych stawek amortyzacyjnych dla nowych środków trwałych

W opublikowanym 15 września 2020 r. projekcie nowelizacji ustaw podatkowych potwierdziły się zapowiedzi co do ograniczenia możliwości modyfikowania wysokości stawki amortyzacyjnej dla przedsiębiorców działających w Specjalnej Strefie Ekonomicznej (SSE) i Polskiej Strefie Inwestycji (PSI). Projekt zakłada wprowadzenie przepisu wyłączającego możliwość podwyższania i obniżania stawek amortyzacyjnych dla nowych środków trwałych, przez cały okres korzystania ze zwolnienia w podatku dochodowym.

Pełne oskładkowanie umów zlecenia

W ostatnich dniach pojawiły się doniesienia prasowe dotyczące planowanego wprowadzenia pełnego oskładkowania umów zlecenia już od 1 stycznia 2021 r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej potwierdza, że prowadzone są rozmowy z partnerami społecznymi na ten temat, jednakże równocześnie wskazuje, że jeszcze żadne decyzje w tej sprawie nie zostały podjęte. Niezależnie jednak od tego, czy pełne oskładkowanie umów zlecenia wejdzie w życie już za kilka miesięcy czy w terminie późniejszym, zwiększenie kosztów pracy w niedalekiej przyszłości wydaje się być przesądzone. Warto przygotować się na te zmiany już teraz.

Nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym

14 sierpnia 2020 r. na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji opublikowana została nowa wersja projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw. Według Ministerstwa Finansów, konieczność nowelizacji przepisów wynika m.in. z potrzeby wyeliminowania nieprawidłowości w obszarze opodatkowania akcyzą wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych, poprzez uszczelnienie obrotu tymi wyrobami.

Opłata mocowa - nowy obowiązek dla przedsiębiorców od stycznia 2021 r.

Aby zapobiec w przyszłości niedoborom energii elektrycznej w przyszłości, na przełomie 2017 i 2018 r. parlament uchwalił przepisy wprowadzające tzw. polski rynek mocy. Celem pokrycia kosztów rynku mocy przepisy wprowadziły dodatkową tzw. "opłatę mocową”, która ostatecznie ma być doliczana do opłaty dystrybucyjnej na rachunkach za prąd i która zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2021 r.

Projekt estońskiego CIT opublikowany na RCL-u

W dniu 12 sierpnia 2020 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt ustawy o zmianie ustawy o CIT oraz niektórych innych ustaw, który przewiduje wprowadzenie nowego systemu opodatkowania dochodów spółek kapitałowych – tzw. estońskiego CIT.

Pakiet SLIM VAT i zmiany w systemie TAX FREE od 2021 r.

W dniu 18 sierpnia 2020 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt ustawy o zmianie ustawy o VAT oraz ustawy – Prawo bankowe, który przewiduje wprowadzenie: tzw. pakietu SLIM VAT (Simple Local And Modern VAT), a więc uproszczeń w rozliczaniu przez podatników podatku VAT.