Ta strona korzysta z plików cookies. Zasady ich przechowywania są dostępne w Polityce prywatności
* }

Ministerstwo Finansów chce zwiększyć atrakcyjność opodatkowania w formie ryczałtu

W dniu 28 listopada 2020 r. Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o PIT, ustawy o CIT, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja przewiduje m.in. poszerzenie grupy podatników mogących stosować opodatkowanie w formie ryczałtu czy podniesienie limitu przychodów umożliwiającego wybór takiej formy opodatkowania (do 2 mln euro). W ocenie resortu finansów nowe regulacje doprowadzą do zwiększenia atrakcyjności opodatkowania w takiej formie.

Nowelizacja akcyzy przyjęta przez Senat – wprowadzenie Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych (CRPA) już od 1 lutego 2021 r.

Dnia 18 listopada 2020 r. w Sejmie odbyło się I czytanie projektu nowelizacji przepisów akcyzowych, który wprowadza kluczową zmianę dla wszystkich podmiotów mających styczność z wyrobami akcyzowymi. Zgodnie z zaprezentowanymi regulacjami z dniem 1 lutego 2021 r. zostanie uruchomiony Centralny Rejestr Podmiotów Akcyzowych, który będzie miał za zadanie gromadzenie informacji o wykorzystaniu wyrobów akcyzowych przez podmioty z całego kraju.

Ministerstwo Finansów ogranicza stosowanie ulgi abolicyjnej

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, ograniczająca tzw. “ulgę abolicyjną”, została podpisana przez Prezydenta i obecnie czeka na publikację w Dzienniku Ustaw. W praktyce wprowadzone regulacje mogą przełożyć się na znaczny wzrost opodatkowania, dla osób wykonujących pracę poza Polską.

Od 2021 r. nie będzie możliwości zastosowania obniżonych stawek amortyzacyjnych dla nowych środków trwałych

W przyjętym przez Sejm 29 października 2020 r. projekcie nowelizacji ustaw podatkowych potwierdziły się zapowiedzi co do ograniczenia możliwości modyfikowania wysokości stawki amortyzacyjnej dla przedsiębiorców działających w Specjalnej Strefie Ekonomicznej (SSE) i Polskiej Strefie Inwestycji (PSI). Projekt zakłada wprowadzenie przepisu wyłączającego możliwość podwyższania i obniżania stawek amortyzacyjnych dla nowych środków trwałych, przez cały okres korzystania ze zwolnienia w podatku dochodowym.

Pełne oskładkowanie umów zlecenia

W ostatnich dniach pojawiły się doniesienia prasowe dotyczące planowanego wprowadzenia pełnego oskładkowania umów zlecenia już od 1 stycznia 2021 r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej potwierdza, że prowadzone są rozmowy z partnerami społecznymi na ten temat, jednakże równocześnie wskazuje, że jeszcze żadne decyzje w tej sprawie nie zostały podjęte. Niezależnie jednak od tego, czy pełne oskładkowanie umów zlecenia wejdzie w życie już za kilka miesięcy czy w terminie późniejszym, zwiększenie kosztów pracy w niedalekiej przyszłości wydaje się być przesądzone. Warto przygotować się na te zmiany już teraz.

Projekt estońskiego CIT przyjęty przez Sejm

W dniu 28 listopada 2020 r. Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o CIT oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza do polskiego porządku prawnego nowy system opodatkowania dochodów spółek kapitałowych – tzw. estoński CIT. Dwa dni później ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw.

Nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym

14 sierpnia 2020 r. na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji opublikowana została nowa wersja projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw. Według Ministerstwa Finansów, konieczność nowelizacji przepisów wynika m.in. z potrzeby wyeliminowania nieprawidłowości w obszarze opodatkowania akcyzą wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych, poprzez uszczelnienie obrotu tymi wyrobami.