Opłata zostanie nałożona na napoje z dodatkiem cukrów, substancji słodzących oraz kofeiny lub tauruny. Przy czym przez napój będziemy rozumieć wyrób w postaci napoju oraz syrop będący środkiem spożywczym, ujęty w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług w klasach 10.32 i 10.89 oraz w dziale 11, w którego składzie znajduje się co najmniej jedna z wymienionych wcześniej substancji.