Z dniem 1 stycznia 2021 r. w zakresie energii elektrycznej zacznie być pobierana opłata mocowa.
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki w wydanych komunikatach doprecyzował kiedy opłata będzie naliczana i według jakiej wysokości.

Wprowadzenie rynku mocy w założeniu miało za zadanie zapewnienie dodatkowego finansowania elektrowniom konwencjonalnym, tak by możliwa była ich modernizacja w związku z rosnącym zapotrzebowaniem na energię elektryczną.

Ustawa wprowadzająca wspomnianą opłatę została uchwalona przez Parlament jeszcze w 2017 r. z okresem przejściowym jej wprowadzenia do 1 października 2020 r. Okres ten został jednak wydłużony i naliczania tej opłaty rozpocznie się dopiero od 1 stycznia 2021 r. Będzie to nowa pozycja na rachunkach za energię elektryczną zużywaną przez każdego odbiorcę. W tym momencie nie jest przewidziana jakakolwiek ulga. Niemniej jednak toczą się prace legislacyjne, które potencjalnie mogą wprowadzić pewne preferencje dla ograniczonego katalogu podmiotów. 

 

Obowiązki przedsiębiorców

Opłata mocowa pobierana będzie między innymi od:

  1. odbiorców końcowych przyłączonych bezpośrednio do sieci przesyłowej;
  2. operatorów systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego; 
  3. przedsiębiorstw energetycznego wykonującego działalność gospodarczą w zakresie przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej;
  4. przedsiębiorstw energetycznych wytwarzających energię elektryczną przyłączonego bezpośrednio do sieci przesyłowej.

 

Co oznacza wprowadzenie opłaty mocowej

Prezes URE wskazał, że opłata mocowa będzie pobierana od każdej zużytej MWh w okresie od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od 7 do 22. Jej wysokość będzie uzależniona do stopnia zużycia i będzie wynosić 76,2 zł za każdą zużytą MWh (0,0762 zł/kWh).

Tym samym przykładowe przedsiębiorstwo przy zużyciu rocznym 12 000 MWh będzie zmuszone zwiększyć swoje wydatki na energię elektryczną o ponad 900 tys. zł. Wydaje się więc, że warto rozważyć podjęcie działań mających na celu ograniczenie wpływu kosztów związanych z opłatą mocową na prowadzony biznes. W chwili obecnej jedynym sposobem na obniżenie kosztów energii elektrycznej jest postawienie na własne moce wytwórcze np. instalację kogeneracyjną, która choć w początkowym okresie wymaga dużych nakładów finansowych to w dłuższym okresie czasu może dać wymierne efekty finansowe. Jednocześnie warto podkreślić, że określone moce wytwórcze są związane również z różnymi systemami wsparcia finansowego (np. w postaci premii kogeneracyjnej).