Ta strona korzysta z plików cookies. Zasady ich przechowywania są dostępne w Polityce prywatności

Aby zapobiec w przyszłości niedoborom energii elektrycznej w przyszłości, na przełomie 2017 i 2018 r. parlament uchwalił przepisy wprowadzające tzw. polski rynek mocy. Uchwalenie wspomnianych przepisów stanowiło jedną z największych w ostatnich latach zmian w polskiej energetyce. 

Wprowadzenie rynku mocy w założeniu miało za zadanie zapewnienie dodatkowego finansowania elektrowniom konwencjonalnym, tak by możliwa była ich modernizacja w związku z rosnącym zapotrzebowaniem na energię elektryczną.

Celem pokrycia kosztów rynku mocy przepisy wprowadziły dodatkową tzw. "opłatę mocową”, która ostatecznie ma być doliczana do opłaty dystrybucyjnej na rachunkach za prąd i która zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2021 r.

 

Obowiązki przedsiębiorców

Opłata mocowa pobierana będzie między innymi od:

  1. odbiorców końcowych przyłączonych bezpośrednio do sieci przesyłowej;
  2. operatorów systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego; 
  3. przedsiębiorstw energetycznego wykonującego działalność gospodarczą w zakresie przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej;
  4. przedsiębiorstw energetycznych wytwarzających energię elektryczną przyłączonego bezpośrednio do sieci przesyłowej.

 Prezes Urzędu Regulacji Energetyki jest zobowiązany do wydania informacji na temat wysokości opłaty mocowej na 2021 r. do 30 września 2020 r. do tej pory nie pojawiły się żadne konkretne informacje z URE w tym zakresie. Jednocześnie pojawiły się szacunki, zgodnie z którymi cały koszt rynku mocy w 2021 r. na około 5,4 mld. zł. 

Szacowana średnia wysokość opłaty mocowej to 45 zł za 1 MWh.

W związku z tym koszt opłaty mocowej w 2021 r. może oznaczać dla przedsiębiorców znaczny wzrost kosztów energii elektrycznej.

 

Co oznacza wprowadzenie opłaty mocowej

Biorąc pod uwagę szacowane ogólne koszty rynku mocy dodatkowy koszt dla podmiotu zużywającego w ciągu roku:

  • do 10 000 MWh - może wynieść 450 tys. zł.
  • do 50 000 MWh - może wynieść 2 250 000 zł.
  • do 100 000 MWh - może wynieść 4 500 000 zł. 

Niezależnie od ostatecznej wysokości ogłoszonej przez Prezesa URE wysokości opłaty mocowej dla większości przedsiębiorstw będzie ona stanowić znaczny dodatkowy koszt prowadzenia działalności gospodarczej, dlatego już teraz warto przeprowadzić analizę alternatywnych metod obniżenia kosztów energii elektrycznej, a także na bieżąco śledzić kolejne doniesienia związane z wprowadzeniem opłaty mocowej.