Zmiany stanowią rewolucję dla podmiotów z uwagi na to, że projektowane zmiany wprowadzą dość istotne obciążenie finansowe dla podmiotów z wielu sektorów.

Tomasz Kassel, Partner, Doradztwo podatkowe

English

Ministerstwo Klimatu podczas spotkania konsultacyjnego zaprezentowało założenia do projektu zmian w zakresie tzw. Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta („ROP”). Zgodnie z zapowiedziami szczegółowe przepisy w tym zakresie mają zostać zaprezentowane na przełomie marca i kwietnia 2020 r. Całość regulacji natomiast ma zostać zaimplementowana do krajowego porządku prawnego do końca czerwca 2020 r. oraz zacząć obowiązywać od 1 lipca 2020 r. Wspomniane terminy nie pozostają terminami wyłącznie instrukcyjnymi, a już są wiążące z uwagi na fakt, że nowe przepisy nad którymi pracuje Ministerstwo Klimatu stanowią implementację unijnych dyrektyw.

Projektowany system w istocie ma się opierać na dwóch mechanizmach:

Mechanizm opłat

Zgodnie z założeniami mają zostać wprowadzone dwa nowe rodzaje opłat:

  • pierwsza opłata będzie uiszczana wyłącznie w zakresie wprowadzonych do obrotu produktów w opakowaniach przeznaczonych dla gospodarstw domowych, która będzie następnie będzie płacona na rzecz urzędów marszałkowskich oraz
  • druga opłata, która będzie dotyczyć w praktyce wszystkich innych produktów w opakowaniach, które zostaną wprowadzone do obrotu a która będzie uiszczana na rzecz organizacji ROP.

Na ten moment nie są znane szczegóły tego jak często sprawozdawczość oraz opłaty będę wykonywane (dwa razy do roku/raz na kwartał/raz na miesiąc);

Mechanizm kaucyjny 

Mechanizm ten będzie miał zastosowanie do wybranych rodzajów opakowań.

Oczywiście są to tylko założenia. Niemniej jednak pokazują fundamenty funkcjonowania przyszłego systemu. W zakresie pierwszego mechanizmu należy wskazać, że:

  • dotyczy on każdego kto dokonuje importu/nabycia wewnątrzwspólnotowego ale również produkcji produktów w opakowaniach na terytorium Polski. W praktyce takie podmioty łatwo zidentyfikować, bo zazwyczaj sprowadza się to do tego kto rozlicza się z podatku VAT właśnie z  tytułu importu/nabycia wewnątrzwspólnotowego. Warto podkreślić, że ten temat będzie również dotykać zagranicznych podmiotów zarejestrowanych dla celów VAT w Polsce, które dokonują wyłącznie np. sprowadzenia określonych produktów i ich późniejszej sprzedaży. Bardzo często w imieniu tych podmiotów obowiązki środowiskowe są wykonywane przez polskich kontrahentów (co jest uznawane przez urzędy za błędne rozwiązanie).
  • dotyczy on każdego produktu w opakowaniu, który zostaje sprowadzony lub wyprodukowany na terytorium kraju. To nie jest mechanizm przeznaczony wyłącznie dla butelek plastikowych oraz szklanych czy też kartonów. Opakowaniem może być w praktyce wszystko co towarzyszy produktowi.

W praktyce będzie to stworzenie zupełnie nowego systemu, który będzie miał na celu rozpoczęcie funkcjonowania nowego, zielonego ładu. 

W naszej ocenie warto już teraz rozpocząć przygotowania w tym zakresie poprzez identyfikację obszarów, które będą wymagały dostosowania się do nadchodzących zmian.