English

 

Podatek od sprzedaży detalicznej (RST) został już formalnie wprowadzony do polskiego porządku prawnego. Jednak ze względu na postępowanie sądowe przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej (Trybunał) Ministerstwo Finansów zawiesiło pobór podatku. Z formalnego punktu widzenia, w przypadku braku dalszego zawieszenia, podatek od sprzedaży detalicznej będzie należny począwszy od 1 stycznia 2021 roku.

W przypadku, gdyby Trybunał uznał podatek za niezgodny z prawem unijnym, podatnikom przysługiwałoby prawo do złożenia wniosku o nadpłatę.

Według ostatnich doniesień medialnych „Ministerstwo Finansów liczy obecnie na oddalenie przez TSUE odwołania Komisji Europejskiej od wyroku z 16 maja 2019 r. - poinformował w odpowiedzi na nasze pytania przedstawiciel Ministerstwa. Wyrok prawdopodobnie zapadnie na początku 2021 r. ”.

Jak informowaliśmy wcześniej, zgodnie z opinią Rzecznika Sądu, RST jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. W konsekwencji polskie Ministerstwo Finansów może założyć, że Trybunał prawdopodobnie zastosuje się do opinii rzecznika generalnego w tym zakresie. Dlatego polskie Ministerstwo Finansów może nie chcieć już zawieszać podatku od sprzedaży detalicznej (licząc, że wygra przed sądem).

 

Podatek od sprzedaży detalicznej - podsumowanie

Zgodnie z przepisami Ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej podstawą opodatkowania są przychody ze sprzedaży detalicznej. Opodatkowaniu podlega nadwyżka przychodów powyżej 17 mln zł miesięcznie. Podatek jest progresywny i obejmuje dwie stawki podatkowe:

  • 0,8% podstawy opodatkowania - w części, w której podstawa opodatkowania nie przekracza 170 mln zł i
  • 1,4% nadwyżki podstawy opodatkowania powyżej 170 mln zł - w części, w której podstawa opodatkowania przekracza 170 mln zł.

Podatnicy są zobowiązani do składania zeznań podatkowych w urzędzie skarbowym co miesiąc, do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu. Jeśli podatek wejdzie w życie, pierwsze zeznania podatkowe zostaną złożone w lutym 2021 roku.

 

Wzór deklaracji o wysokości podatku od sprzedaży detalicznej

Dnia 7 grudnia 2020 r. na stronie RCL ukazał się projekt nowej deklaracji w sprawie podatku od sprzedaży detalicznej (wraz z obwieszczeniem). W porównaniu do wzoru deklaracji opublikowanego w 2016 r. zmiany są redakcyjne. 

Wszystko na to wskazuje, że podatek mimo braku ostatecznego stanowiska TSUE (jesteśmy na etapie opinii Rzecznika Generalnego) zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2021 r.

Wzór deklaracji 

 

Wsparcie PwC

Jak zawsze na bieżąco monitorujemy tę kwestię, ale również zapraszamy do dyskusji w przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących RST.

Chcielibyśmy zainteresować Państwa naszym zautomatyzowanym rozwiązaniem, które umożliwi nie tylko kalkulację podatku, ale także spełnienie wymogów sprawozdawczych.