Ministerstwo Klimatu zaprezentowało projekt ustawy, który wynika z obowiązku wdrożenia do krajowego porządku prawnego przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/904 w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko.

Projektowane regulacje zakładają m.in.:

  • wprowadzenie dodatkowej opłaty na wybrane opakowania jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego (kubki na napoje oraz pojemniki na posiłki), która miałaby być uiszczania przez przedsiębiorcę prowadzącego jednostkę handlu detalicznego, jednostkę handlu hurtowego lub jednostkę gastronomiczną oraz
  • wprowadzenie obowiązku wyznaczenia przedstawiciela w innym państwie członkowskim UE przez osoby prawne, które posiadają siedzibę w Polsce i które dokonują sprzedaży w tym państwie członkowskim wybranych produktów jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego.

Są to tylko wybrane zmiany.

 

Obowiązek rozliczenia dodatkowej opłaty na wybrane opakowania jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego

Zgodnie z projektem jednostki handlu detalicznego oraz hurtowego jak również jednostki gastronomiczne będą zobowiązane do uiszczania specjalnej opłaty od wybranych opakowań jednorazowego użytku tworzywa sztucznego. Niestety nie ma dokładnej listy towarów/opakowań, które są objęte tymi regulacjami. Należy podkreślić, iż załącznik do projektu ustawy wprowadza wyłącznie kategorie opakowań. I tak są to: kubki na napoje oraz pojemniki na posiłki.,  

Dodatkowo, każda jednostka będzie zobowiązana do prowadzenia oddzielnie dla każdej lokalizacji ewidencję nabytych i wydanych opakowań. 

Przykładowa kara z tytułu braku pobierania wspomnianej opłaty może wynieść od 500 zł do 20 tys. zł. Takiej samej karze podlega brak prowadzenia wspomnianej ewidencji.

 

Obowiązek ustanowienia przedstawiciela w innym państwie członkowskim UE

Projekt zakłada, że osoby prawne które posiadają siedzibę w Polsce i które dokonują sprzedaży w innych państwach członkowskich UE produktów jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego (przykładowo są to paczki i owijki dla posiłków, poniżej wyciąg z projektu) są zobowiązane  do wyznaczenia swojego przedstawiciela odpowiedzialnego za wykonanie na terytorium tego państwa obowiązków wynikających z dyrektywy 2019/904 (tzw. dyrektywy SUP - Single Use Plastic). Przedstawiciel jest wyznaczany w drodze umowy zawartej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.   

Kara z tytułu braku wyznaczenia przedstawiciela może wynieść od 10 000 to 100 tys. zł.