Ta strona korzysta z plików cookies. Zasady ich przechowywania są dostępne w Polityce prywatności
5 lutego 2021 r. minął dokładnie miesiąc od oficjalnego uruchomienia unijnego rejestru SCIP, do którego należy wprowadzać informacje o  stosowanych w produktach substancjach niebezpiecznych (SVHC).

Zgodnie z zapowiedziami Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA) w lutym 2021 r. rejestr zostanie udostępniony zwykłym konsumentom, ale również poszczególnym organom krajowym które na jego podstawie będą mogły określić jakie towary zostały już wprowadzone do rejestru. Brak rejestracji wymaganych produktów może oznaczać wysokie kary finansowe dla Spółki oraz dla wybranych pracowników Spółki.

Przypomnijmy, że zobowiązanymi do wprowadzania danych do rejestru SCIP są następujące podmioty, które posiadają siedzibę na terytorium UE:

  • podmioty wytwarzające produkty zawierające substancje niebezpieczne, którzy powinni dokonać tzw. pierwotnej/inicjującej rejestracji produktów w rejestrze tak aby każdy kolejny podmiot w łańcuchu dostaw mógł się „podpiąć” pod tą rejestrację;
  • importerzy tych produktów, którzy również dokonują takiej rejestracji;
  • dystrybutorzy wspomnianych wyrobów, z wyłączeniem podmiotów prowadzących sprzedaż detaliczną w tym zakresie.

Podmioty dokonujące dystrybucji będą zobowiązani do dokonywania notyfikacji produktów na podstawie ich pierwotnej/inicjującej rejestracji. Niemniej jednak w przypadku gdy produkt nie został wprowadzony do rejestru przez producenta / importera wówczas to dystrybutor powinien być zobowiązany do dokonania pełnej rejestracji produktu.

Warto dokonać analizy czy sprzedawane przez nas produkty nie podlegają pod obowiązek rejestracji. Należy bowiem podkreślić, iż na przedsiębiorcę, który nie dokonał wprowadzenia swojego produktu do bazy SCIP mogą zostać nałożone wysokie kary finansowe:

  • 200 tys. zł jako kara za brak rejestracji produktu, która jest nakładana na przedsiębiorstwo; oraz
  • do 5 tys. zł jako grzywna nakładana wyłącznie na osoby fizyczne, czyli pracowników spółki, członków zarządu.

Co ciekawe podobnie wysokie poziom kar ukształtował się w innych państwach członkowskich UE. Przykładowo:

  • w Czechach kara z tytułu braku rejestracji to 19 200 EUR;
  • w Słowenii kara wynosi od 1 tys. EUR do 20 tys. EUR i jest nakładana na osobę prawną, która jest dostawcą produktu zawierającego substancję wymienioną na liście kandydackiej i nie przekazuje informacji do ECHA;
  • w Portugalii kara już sięga poziomu 5 mln EUR.