English

W związku ze zmianami legislacyjnymi związanymi z implementacją dyrektywy ramowej w sprawie odpadów utworzona została bazy danych (SCIP), zawierającą informację o  stosowanych w produktach substancjach niebezpiecznych (SVHC).

Utworzenie bazy danych SCIP ma, w szczególności na celu :

  • Ograniczenie produkcji odpadów zawierających substancje niebezpieczne poprzez wspieranie podmiotów w zakresie zastępowania substancji niebezpiecznych w wyrobach wprowadzanych do obrotu w UE;
  • Wymianę informacji w celu dalszego usprawnienia gospodarki odpadami;
  • Umożliwienie właściwym organom monitorowania stosowania substancji niebezpiecznych w wyrobach oraz inicjowania odpowiednich działań na wszystkich etapach cyklu życia produktów, w tym na etapie odpadów.

Wykaz substancji jest długi i obejmuje min. ołów, ftalan diizobutylu, piren. Warto zauważyć, że obowiązek przekazywania informacji do SCIP będzie miał zastosowanie nie tylko do samych substancji niebezpiecznych, ale również do wyrobów zawierających takie substancje (np. podłokietnik fotela samochodowego, który zawiera sól ołowianą).

Przekazywanie informacje do bazy SCIP będzie obowiązywało w stosunku do:

  • unijnych podmiotów produkujących i składujących wyroby,
  • unijnych importerów,
  • unijnych dystrybutorów wyrobów i innych podmiotów uczestniczących w łańcuchu dostaw wprowadzających je do obrotu.

Wsparcie PwC

PwC oferuje wsparcie w procesie analizy substancji i wyrobów (analiza składu) w zakresie obowiązku rejestracji oraz w samym procesie rejestracji w bazie danych SCIP.