Ta strona korzysta z plików cookies. Zasady ich przechowywania są dostępne w Polityce prywatności

English

W wyniku nowelizacji ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach, podmioty wprowadzające do obrotu (np. w zakresie nabycia wewnątrzwspólnotowego w celu zużycia w ramach prowadzonego przedsiębiorstwa) mieszaniny stwarzającą zagrożenie, które są przeznaczone do zastosowania konsumenckiego oraz profesjonalnego, są obowiązane do rejestracji w krajowym systemie ELDIOM oraz do przekazania drogą elektroniczną informacji o takiej mieszaninie poprzez wprowadzenie karty charakterystyki wyrobu.

Podmioty zobowiązane muszą tego dokonać do następujących terminów:

  • 1 stycznia 2021 r. –  w przypadku gdy mieszaniny mają zastosowanie konsumenckie,
  • 1 stycznia 2021 r. – w przypadku gdy mieszaniny mają zastosowanie profesjonalne,
  • 1 stycznia 2024 r. – w przypadku gdy mieszaniny mają zastosowanie przemysłowe.

Definicje znajdujące się w unijnych przepisach, określające jakie kategorii produktów należy uznać za przeznaczone do poszczególnych celów, są dość lakoniczne i w dużej mierze odsyłają do samych siebie:

  • Mieszanina do stosowania przez konsumentów oznacza mieszaninę przeznaczoną do stosowania przez konsumentów - np. dla rozrywki lub w gospodarstwach domowych;
  • Mieszanina do zastosowania profesjonalnego oznacza mieszaninę przeznaczoną do stosowania przez użytkowników profesjonalnych;
  • Mieszanina do zastosowania przemysłowego oznacza mieszaninę przeznaczoną do stosowania wyłącznie w obiektach przemysłowych (np. lakiery samochodowe).  

Brak dopełnienia formalności w tym zakresie może oznaczać nałożenie kar finansowych na spółkę (również na podstawie kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia). W celu potwierdzenia czy dana mieszanina może zostać uznana za stwarzającą zagrożenie wystarczy przeanalizować kartę charakterystyki (a dokładniej sekcję 2).