Z dniem 1 stycznia 2021 r. w zakresie energii elektrycznej zaczęła być pobierana opłata mocowa w wysokości 76,20 zł za każdą MWh, która została zużyta w dni robocze w godzinach od 7 do 22. Ministerstwo Klimatu zaproponowało projekt mechanizmu ulgi we wspomnianej opłacie, który premiuje odbiorców o dość płaskim profilu zużycia energii elektrycznej z uwagi na to, że nie wpływają oni w sposób znaczący na wzrost zapotrzebowania szczytowego.

Ministerstwo Klimatu zaproponowało podział odbiorców na cztery grupy, które oczywiście będą w różny sposób ponosić koszty opłaty mocowej. I tak zgodnie z projektem ustawy wymienia się następujące grupy odbiorców:

  • odbiorca końcowy K1 – jest to odbiorca, w odniesieniu do którego wielkość różnicy średniego zużycia energii elektrycznej pomiędzy godzinami objętymi opłatą mocową a godzinami, które nie są objęte opłatą mocową wynosi mniej niż 5%. Ci odbiorcy będą najmocniej premiowani pod względem poniesienia kosztów opłaty mocowej albowiem zapłacą 17% kosztów całkowitych opłaty mocowej.
  • odbiorca końcowy K2 – jest to odbiorca, w odniesieniu do którego wielkość różnicy średniego zużycia energii elektrycznej pomiędzy godzinami objętymi opłatą mocową a godzinami, które nie są objęte opłatą mocową wynosi nie mniej niż 5% i mniej niż 10%. Ci odbiorcy zapłacą 50% kosztów całkowitych opłaty mocowej.
  • odbiorca końcowy K3 – jest to odbiorca, w odniesieniu do którego wielkość różnicy średniego zużycia energii elektrycznej pomiędzy godzinami objętymi opłatą mocową a godzinami, które nie są objęte opłatą mocową wynosi nie mniej niż 10% i mniej niż 15%. Ci odbiorcy zapłacą 83% kosztów całkowitych opłaty mocowej.
  • odbiorca końcowy K4 - jest to odbiorca, w odniesieniu do którego wielkość różnicy średniego zużycia energii elektrycznej pomiędzy godzinami objętymi opłatą mocową a godzinami, które nie są objęte opłatą mocową wynosi nie mniej niż 15%. W odniesieniu do tych odbiorców wysokość opłaty mocowej pozostanie na obecnym poziomie.

Projekt ustawy ma wejść w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy w Dzienniku Ustaw.