Dnia 13 stycznia 2021 r. w Dzienniku Ustaw opublikowana została nowelizacja ustawy zmieniającej ustawę o podatku akcyzowym oraz niektóre inne ustawy, która wprowadza kluczową zmianę dla wszystkich podmiotów mających styczność z wyrobami akcyzowymi. Zgodnie z nowymi przepisami z dniem 1 lutego 2021 r. zostanie uruchomiony Centralny Rejestr Podmiotów Akcyzowych, który będzie miał za zadanie gromadzenie informacji o wykorzystaniu wyrobów akcyzowych przez podmioty z całego kraju.

Warto podkreślić, iż podmioty zobowiązane do rejestracji dla celów akcyzy (tu lista podmiotów zostanie rozszerzona) będą musiały ponownie tego dokonać przez Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) najpóźniej do 30 czerwca 2021 r. W praktyce oznacza to, że bardzo duża liczba podmiotów będzie miała tylko pięć miesięcy na uzyskanie rejestracji dla celów akcyzy by móc dalej legalnie prowadzić swoją działalność.

Dodatkową zmianą, która pojawiła się w projekcie jest przeniesienie wprowadzenie obowiązku posługiwania się elektronicznym dokumentem dostawy (e-DD), który będzie obligatoryjny dopiero od dnia 1 lutego 2022 r. W tym zakresie przedsiębiorcy przyzwyczaili się do ciągłego przenoszenia terminu więc nie jest to nic nowego.

 

Kto będzie zobowiązany do ponownej rejestracji w CRPA?

W praktyce każdy podmiot będzie zmuszony do poddania się ponownej weryfikacji ze strony urzędu poprzez złożenie zgłoszenia rejestracyjnego. Katalog ten zostanie rozszerzony również o o podmioty zamierzające zużywać wyroby akcyzowe zwolnione od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie (paliwo lotnicze, paliwo żeglugowe, gaz LPG), nieprowadzące działalności gospodarczej, które dotychczas nie miały obowiązku rejestracji, w tym jednostki pożytku publicznego, jednostki samorządu terytorialnego, jednostki organizacyjne wojska, Straży Granicznej i Policji. Dodatkowo takie zgłoszenie, zamiast obecnego modelu powiadomień, będą zmuszeni dokonać również pośredniczące podmioty węglowe oraz pośredniczące podmioty gazowe.

Jednocześnie zaprezentowano wraz z projektem ustawy również projekty rozporządzeń, co oznacza że wprowadzenie zaprezentowanych regulacji jest niemal pewne. I tak, zgodnie z aktami wykonawczymi Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu będzie jedynym podmiotem na terytorium kraju odpowiedzialnym za prowadzenie CRPA. Został zaprezentowany również projekt rozporządzenia określającego w sposób szczegółowy dane, które powinny być zawarte w dokumentach związanych z rejestracją w zakresie podatku akcyzowego.

 

Zarejestruj się na webinarium 25.01.2021