English

11 września 2020 r. Ministerstwo Finansów opublikowało zapowiedź ogłoszenia projektu ustawy wprowadzającej nową ulgę w podatku CIT i PIT, tzw. ulgę na robotyzację. Pozwoli ona na dodatkowe odliczenie kosztów inwestycji w środki mające pomóc w robotyzacji polskich przedsiębiorstw.

 

Założenia nowej ulgi

Zgodnie z opublikowanym projektem ustawy podatnicy ponoszący koszty inwestycji związanych z robotyzacją przedsiębiorstwa, a mieszczących się w katalogu kosztów kwalifikowanych, będą mogli dodatkowo odliczyć od podatku dochodowego 50% poniesionych w tym celu kosztów. Oznacza to, że korzyść może wynieść do 9,5% poniesionych kosztów.

Do ulgi na robotyzację ustawodawca zamierza dopuścić wszystkie przedsiębiorstwa niezależnie od ich wielkości i branży.

 

Katalog kosztów kwalifikowanych

Katalog kosztów kwalifikowanych do ulgi ma objąć między innymi koszty poniesione na: zakup lub leasing nowych robotów i kobotów, zakup oprogramowania, zakup osprzętu (np. torów jezdnych, obrotników, sterowników, czujników ruchu, efektorów końcowych), zakup urządzeń bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP), szkolenia dla pracowników, którzy będą obsługiwali nowy sprzęt.

 

Ograniczenia

Planowana ulga ma zawierać podobne ograniczenia co już funkcjonująca ulga badawczo-rozwojowa i IP Box.

Zatem można się spodziewać, że oprócz wspomnianego limitu odliczenia, projektodawca może wyłączyć możliwość odliczenia wydatków zwróconych lub już odliczonych od podatku.

Na razie nie jest jasne czy z ulgi będzie można również korzystać w obszarze objętym zwolnieniem strefowym oraz decyzją o wsparciu. Samo odliczenie ma przysługiwać w roku poniesienia danego kosztu.

Założone zostało również ograniczenie czasowe funkcjonowania ulgi – do odliczenia mają kwalifikować się tylko koszty poniesione na robotyzację do końca 2025 r.

 

Status projektu

Ministerstwo ma zamiar wkrótce ogłosić projekt ustawy oraz rozpocząć publiczne konsultacje do niego. Według planów ulga zacznie obowiązywać z dniem
1 stycznia 2021 roku.