Ta strona korzysta z plików cookies. Zasady ich przechowywania są dostępne w Polityce prywatności

English

16 września 2020 r. Ministerstwo Finansów opublikowało projekt ustawy wprowadzający obowiązek sporządzenia i podania do wiadomości publicznej informacji z realizacji strategii podatkowej. Zmodyfikowany projekt ustawy został przyjęty przez rząd, a następnie przekazany do Sejmu 29 września 2020 r.

Obowiązek  ma dotyczyć:

  • podatników, których przychody przekroczyły 50 mln EUR w roku podatkowym,
  • podatkowych grup kapitałowych.

 

Co obejmuje sprawozdanie z realizacji strategii?

Podatnicy będą musieli przygotować i ujawnić informacje dotyczące m.in.:

  • podejścia do procesów oraz procedur dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów podatkowych i zapewniających ich prawidłowe wykonanie,
  • liczby przekazanych informacji o schematach podatkowych (MDR) z podziałem na podatki,
  • transakcji z podmiotami powiązanymi, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów,
  • dokonywania rozliczeń w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową,
  • planowanych lub podejmowanych przez podatnika działań restrukturyzacyjnych,
  • złożonych wniosków o wydanie interpretacji podatkowej, wiążącej informacji stawkowej (WIS) i wiążącej informacji akcyzowej (WIA),
  • dobrowolnych formach współpracy z organami KAS (np. w ramach Umowy o współdziałanie z Szefem KAS).  

Powyższy katalog jest katalogiem otwartym, a samo sprawozdanie ma być sporządzane z uwzględnieniem charakteru, rodzaju i rozmiaru prowadzonej działalności.

Projekt nowelizacji nie definiuje, czym jest strategia podatkowa oraz jakie procedury powinien posiadać Podatnik. Aby wypełnić powyższe obowiązki konieczne może być sięgnięcie do odrębnych ustaw i regulacji (np. Wytycznych w Zakresie Ram Wewnętrznego Nadzoru Podatkowego dotyczących współpracy z Szefem KAS w ramach Umowy o współdziałanie) a także wskazanie sposobu podejmowania decyzji w sprawach podatkowych i uczestniczących w tym osób (ew. komórek organizacyjnych).

 

Ile jest czasu na przygotowanie i wdrożenie strategii?

Podatnicy będą mieli 9 miesięcy po upływie terminu złożenia rocznego zeznania CIT na opublikowanie sprawozdania z realizacji strategii na stronie internetowej oraz przekazanie odpowiedniej informacji do urzędu skarbowego.

 

Jakie są sankcje za niedopełnienie obowiązku?

Na przedsiębiorcę może zostać nałożona kara pieniężna w wysokości do 250 tys. zł

 

Status projektu

Projekt ustawy znajduje się w fazie uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych. Według planów nowelizacja ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.