1 stycznia 2024 roku kończy się zawieszenie przepisów o minimalnym podatku dochodowym. Pomiędzy uchwaleniem przepisów w ramach tzw. Polskiego Ładu, a ich pełnym wejściem w życie, zostały one zmienione.

W naszym opracowaniu podpowiadamy Państwu:

  • jakie zmiany wprowadził ustawodawca,
  • jak w praktyce poruszać się po zmodyfikowanych przepisach,
  • jak sprawdzić, czy podatnik będzie podlegać minimalnemu podatkowi dochodowemu oraz
  • co trzeba zrobić, żeby obliczyć jego wysokość.

 

Najistotniejszą zmianą ma być zwolnienie wszystkich podmiotów z podatku minimalnego za 2022 r. i 2023 r. W efekcie, opisywane zmiany będą miały zastosowanie docelowo od 1 stycznia 2024 r. 

W przypadku podatników, których rok podatkowy jest inny niż rok kalendarzowy i rozpoczął się przed 1 stycznia 2024 r., a zakończy się po 31 grudnia 2023 r., zwolnienie z opodatkowania podatkiem minimalnym stosuje się do końca trwania tego roku podatkowego.

W tabeli prezentujemy porównanie pierwotnego brzmienia regulacji (Polski Ład) z z tekstem, który zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2024. Główne zmiany zaznaczyliśmy dla ułatwienia kolorem czerwonym. To opracowanie może być pomocne w szczególności dla tych, którzy dokonywali wcześniej weryfikacji, czy podatek minimalny może ich dotyczyć, a teraz chcą sprawdzić jakie jeszcze czynniki należałoby uwzględnić przy ponownej weryfikacji w razie nowelizacji przepisów.

 

Krok 1: Sprawdzamy, czy podmiot nie został wyłączony spod regulacji w zakresie podatku minimalnego

Krok 2: Weryfikujemy w oparciu o wyniki podmiotu, czy podlega regulacjom w zakresie minimalnego podatku dochodowego

Krok 3: Ustalamy podstawę opodatkowania

Krok 4: Pomniejszamy podstawę opodatkowania o wybrane elementy

Krok 5: Liczymy wysokość podatku minimalnego (brak zmian)

Krok 6: Ustalamy wartość kwoty minimalnego podatku dochodowego do zapłaty (brak zmian)

Krok 7: Odliczamy podatek minimalny w kolejnych latach (brak zmian)

 

Podsumowanie

Powyższe opracowanie sporządziliśmy na podstawie obecnie obowiązujących regulacji i ustawy nowelizującej w zakresie podatku minimalnego. W przypadku kolejnych zmian legislacyjnych w zakresie podatku minimalnego, będziemy na bieżąco aktualizować zamieszczone informacje.

Mamy nadzieję, że powyższe podsumowanie pomogło Państwu lepiej zrozumieć konstrukcję tego podatku i oszacować wpływ podpisanej nowelizacji na Państwa działalność. Zachęcamy także do skorzystania z opracowanego przez nas kalkulatora podatku minimalnego.

Jeżeli pojawiłyby się z Państwa strony jakiekolwiek pytania w zakresie podatku minimalnego, zachęcamy do kontaktu.

***

Współautorami opracowania są: Dorota Agacińska, Piotr Dymel, Julia Bednarska, Dorota Wolna, Anna Bartkowska-Ratajczak