Szeroka nowelizacja przepisów Polskiego Ładu (wprowadzonego 1 stycznia 2022 r.) w ramach projektowanych zmian obejmie także podatek minimalny. 

W naszym opracowaniu podpowiadamy Państwu:

  • jakie zmiany planuje ustawodawca,
  • jak w praktyce poruszać się po zmodyfikowanych przepisach,
  • jak sprawdzić, czy podatnik będzie podlegać minimalnemu podatkowi dochodowemu oraz
  • co trzeba zrobić, żeby obliczyć jego wysokość.

 

Najistotniejszą zmianą ma być zwolnienie wszystkich podmiotów z podatku minimalnego za 2022 r. i 2023 r. W efekcie, opisywane zmiany będą miały zastosowanie docelowo od 1 stycznia 2024 r. 

W tabeli prezentujemy porównanie obecnie obowiązujących regulacji (Polski Ład) z proponowanymi zmianami (zgodnie z projektem zmian do ustaw podatkowych przedstawionych 25 sierpnia 2022 r.). Główne zmiany zaznaczyliśmy dla ułatwienia kolorem czerwonym. To opracowanie może być pomocne w szczególności dla tych, którzy dokonywali wcześniej weryfikacji, czy podatek minimalny może ich dotyczyć, a teraz chcą sprawdzić jakie jeszcze czynniki należałoby uwzględnić przy ponownej weryfikacji w razie nowelizacji przepisów.

 

Krok 1: Sprawdzamy, czy podmiot nie został wyłączony spod regulacji w zakresie podatku minimalnego

Krok 2: Weryfikujemy w oparciu o wyniki podmiotu, czy podlega regulacjom w zakresie minimalnego podatku dochodowego

Krok 3: Ustalamy podstawę opodatkowania

Krok 4: Pomniejszamy podstawę opodatkowania o wybrane elementy

Krok 5: Liczymy wysokość podatku minimalnego (projekt nowelizacji ustawy nie wprowadza zmian)

Krok 6: Ustalamy wartość kwoty minimalnego podatku dochodowego do zapłaty (projekt nowelizacji ustawy nie wprowadza zmian)

Krok 7: Odliczamy podatek minimalny w kolejnych latach (projekt nowelizacji ustawy nie wprowadza zmian)

 

Podsumowanie

Powyższe opracowanie sporządziliśmy na podstawie podpisanej nowelizacji w zakresie podatku minimalnego. W przypadku kolejnych zmian legislacyjnych w zakresie podatku minimalnego, będziemy na bieżąco aktualizować zamieszczone informacje.

Mamy nadzieję, że powyższe podsumowanie pomogło Państwu lepiej zrozumieć konstrukcję tego podatku i oszacować wpływ podpisanej nowelizacji na Państwa działalność. Zachęcamy także do skorzystania z opracowanego przez nas kalkulatora podatku minimalnego.

Jeżeli pojawiłyby się z Państwa strony jakiekolwiek pytania w zakresie podatku minimalnego, zachęcamy do kontaktu.

***

Współautorami opracowania są: Dorota Agacińska, Piotr Dymel, Julia Bednarska