English

 

W dniu 25 października 2022 r. w Dzienniku Ustaw  opublikowano ustawę z 7 października br. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw  przewidującą dalsze zmiany podatkowe, dotyczące w przeważającej mierze podatku dochodowego od osób prawnych (CIT).

Poniżej podsumowanie zmian wynikających z nowelizacji.

 

I. Zmiany w zakresie ustawy CIT

1) Modyfikacja i odroczenie wejścia w życie przepisów o minimalnym podatku dochodowym

2) Zmiana przepisów o zagranicznych jednostkach kontrolowanych (CFC)

3) Zmiana przepisów dotyczących opodatkowania podatkiem od przerzuconych dochodów

4) Zmiany w podatku u źródła (WHT)

5) Zmiany w rozliczaniu kosztów finansowania dłużnego w kosztach podatkowych

6) Zmiana przepisów dotyczących polskiej spółki holdingowej (PSH)

7) Zmiana przepisów dotyczących opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (estoński CIT)

8) Zmiana przepisów dotyczących obowiązku dokumentacyjnego w zakresie tzw. transakcji rajowych

9) Uchylenie przepisów o „ukrytej dywidendzie”

 

II. Zmiany w zakresie ustawy Ordynacja podatkowa

Doprecyzowanie przepisów dotyczących obowiązku przekazywania informacji o umowach z nierezydentami

Zmiana polega na doprecyzowaniu obowiązku przekazywania do właściwego dla podatnika naczelnika urzędu skarbowego informacji o umowach z nierezydentami, w przypadku obowiązku składania informacji o cenach transferowych (art. 82 §1c Ordynacji podatkowej). 

Digitalizacja obowiązków informacyjnych notariuszy związanych z powstaniem zobowiązania podatkowego

Nowelizacja obejmuje zmianę trybu przekazywania informacji o zdarzeniach prawnych, które mogą spowodować powstanie zobowiązania podatkowego, zawartych w aktach notarialnych, które dotychczas były przekazywane do poszczególnych organów podatkowych w postaci papierowych wypisów. Na skutek wprowadzonych zmian dane będą przesyłane do Szefa KAS za pomocą środków komunikacji elektronicznej przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego służącego przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, który jest już stosowany przez notariuszy od kilku lat.

Więcej informacji...

 

III. Zmiany w pozostałym zakresie

Ustawa przewiduje również inne zmiany m.in. w zakresie procedury zwrotu podatku od przychodów z budynków czy obowiązku udostępniania przez Ministra Finansów wzorów deklaracji. Ponadto, ujęto w niej przepisy przedłużające do końca 2022 r. tarczę antyinflacyjną obowiązującą obecnie do 31 października 2022 r.

Nowelizacja przewiduje również zmiany w zakresie ustawy o PIT. Są to w przeważającej mierze zmiany analogiczne jak w ustawie o CIT i dotyczą przepisów o zagranicznych jednostkach kontrolowanych, podatku u źródła czy obowiązku dokumentacyjnego w zakresie tzw. transakcji rajowych. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku zmian w zakresie ustawy o ryczałcie, gdzie modyfikowane są przepisy odnoszące się do obowiązku udostępniania przez Ministra Finansów wzorów deklaracji.

Więcej informacji...

 

IV. Podsumowanie

Mamy do czynienia z kolejnymi dużymi zmianami w podatkach. Jeszcze w czerwcu przyjęta została nowelizacja Polskiego Ładu, która m. in. obniża stawkę podatku PIT z 17 proc. do 12 proc. dla podatników rozliczających się na skali. Uchwalone obecnie zmiany w największym zakresie odnoszą się przepisów ustawy o CIT. Część regulacji jest odpowiedzią na postulaty przedstawicieli organizacji branżowych, które zgłaszały swoje wątpliwości. 

Ustawę opublikowano w Dzienniku Ustaw w dniu 25 października 2022 r. (poz. 2180).