English

 

W dniu 28 czerwca 2022 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych przewidujący dalsze zmiany podatkowe, dotyczące w przeważającej mierze podatku dochodowego od osób prawnych (CIT).
W dniu 23 sierpnia 2022 r. Rada Ministrów przyjęła i przekazała do Sejmu projekt ustawy dotyczącej zmian w podatku CIT, uwzględniający część uwag zgłoszonych w toku konsultacji publicznych i opiniowania..

Poniżej podsumowanie zmian zaproponowanych 28 czerwca br.

 

I. Zmiany w zakresie ustawy CIT

1) Modyfikacja i odroczenie wejścia w życie przepisów o minimalnym podatku dochodowym

2) Zmiana przepisów o zagranicznych jednostkach kontrolowanych (CFC)

3) Zmiana przepisów dotyczących opodatkowania podatkiem od przerzuconych dochodów

4) Zmiany w podatku u źródła (WHT)

5) Zmiany w rozliczaniu kosztów finansowania dłużnego w kosztach podatkowych

6) Zmiana przepisów dotyczących polskiej spółki holdingowej (PSH)

7) Zmiana przepisów dotyczących opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (estoński CIT)

8) Zmiana przepisów dotyczących obowiązku dokumentacyjnego w zakresie tzw. transakcji rajowych

9) Uchylenie przepisów o „ukrytej dywidendzie”

 

II. Zmiany w zakresie ustawy Ordynacja podatkowa

Doprecyzowanie przepisów dotyczących obowiązku przekazywania informacji o umowach z nierezydentami

Zmiana polega na doprecyzowaniu obowiązku przekazywania do właściwego dla podatnika naczelnika urzędu skarbowego informacji o umowach z nierezydentami, w przypadku obowiązku składania informacji o cenach transferowych (art. 82 §1c Ordynacji podatkowej). Obowiązek sporządzenia informacji o umowach z nierezydentami nie będzie występował w przypadku podmiotów, które są obowiązane do sporządzenia informacji o cenach transferowych na podstawie art. 23zf ust. 1 ustawy PIT oraz art. 11t ust. 1 ustawy CIT. Zwolnienie z obowiązku sporządzenia informacji o umowach z nierezydentami nie będzie dotyczyło zatem podmiotów, składających informację o cenach transferowych na podstawie art. 23zf ust. 3 ustawy PIT oraz art. 11t ust. 3 ustawy CIT - wykazują w niej tzw. transakcje rajowe. W tych przypadkach podmioty, po spełnieniu określonych ustawowo warunków na podstawie Ordynacji podatkowej oraz wskazanych powyżej ustaw podatkowych, będą zobowiązane zarówno do złożenia ORD-U, jak informacji o cenach transferowych.

 

III. Zmiany w pozostałym zakresie

Projekt przewiduje również inne zmiany m.in. w zakresie procedury zwrotu podatku od przychodów z budynków czy obowiązku udostępniania przez Ministra Finansów wzorów deklaracji.

Projektowana nowelizacja przewiduje również zmiany w zakresie ustawy o PIT. Są to zmiany analogiczne jak w ustawie o CIT i dotyczą przepisów o zagranicznych jednostkach kontrolowanych, podatku u źródła czy obowiązku dokumentacyjnego w zakresie tzw. transakcji rajowych. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku zmian w zakresie ustawy o ryczałcie, gdzie modyfikowane są przepisy odnoszące się do obowiązku udostępniania przez Ministra Finansów wzorów deklaracji.

Więcej informacji...

 

IV. Podsumowanie

Mamy do czynienia z kolejnymi dużymi zmianami w podatkach. Jeszcze w czerwcu przyjęta została nowelizacja Polskiego Ładu, która m. in. obniża stawkę podatku PIT z 17 proc. do 12 proc. dla podatników rozliczających się na skali. Teraz proponowane zmiany w największym zakresie odnoszą się przepisów ustawy o CIT. Część proponowanych regulacji jest odpowiedzią na postulaty przedstawicieli organizacji branżowych, które zgłaszały swoje wątpliwości. 

Ponadto w najnowszym projekcie ustawy znalazły się przepisy przedłużające do końca 2022 r. tarczę antyinflacyjną obowiązującą obecnie do 31 października 2022 r. 

Prace sejmowe nad projektem przewidziane są na pierwszą połowę września br.