W dniu 13 lipca 2021 r. Ministerstwo Finansów poinformowało o rozpoczęciu konsultacji podatkowych dotyczących nowych wzorów schem dla JPK_V7K i JPK_V7M.

 

Przypomnijmy, nowe struktury JPK_V7M i JPK_V7K zostały opracowane na podstawie znowelizowanego rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług. Nowe struktury miałyby obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. 

Uwzględniają m.in. implementację pakietu VAT e-commerce, a także dodatkowe przyspieszone terminy zwrotu podatku VAT (15-dniowy wynikający z programu Podatnik Bezgotówkowy oraz 40-dniowy wynikających z założeń Krajowego Systemu e-Faktur).

W porównaniu do poprzedniej schemy, podlegające konsultacjom proponowane zmiany, o których informuje MF, są następujące:

 • Zaktualizowano schemę słownikową uwzględniając nowy kod XI dla Irlandii Północnej;
 • Zmieniono definicje, opisy, atrybuty oraz komentarze dotyczące poszczególnych elementów struktur;
 • Dodano pola i definicje okresów: data upływu terminu płatności lub dokonania zapłaty przy korekcie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego;
 • Usunięto element SW, EE oraz MPP;
 • Dodano element WSTO_EE oraz IED, dotyczące procedur wynikających z implementacji pakietu e-commerce;
 • Dodano element P_540 dotyczący zwrotu podatku w terminie 15 dni;
 • Dodano element P_560 dotyczący zwrotu podatku w terminie 40 dni;
 • Dodano element P_660 dotyczący udostępniania ewidencji czynności prowadzonej przez operatora interfejsu elektronicznego, w myśl pakietu e-commerce.

 

Status legislacyjny

Uwagi odnośnie poprawności merytorycznej i logicznej nowej struktury JPK_V7M i JPK_V7K należy zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do 31 lipca 2021 r. w formie elektronicznej na adres: konsultacje.jpkvat@mf.gov.pl

 

Jak możemy pomóc?

Planowane zmiany mogą wpłynąć na sposób raportowania danych w ramach JPK_V7. W ramach naszych usług proponujemy:

 • przegląd obecnie stosowanych zasad i identyfikację koniecznych do wprowadzenia zmian,
 • wsparcie przy aktualizacji wymagań systemowych.
 • wdrożenie dedykowanej aplikacji Taxolite do raportowania podatkowego