Stan epidemiczny wpłynął na przesunięcie w czasie wdrożenia jednej z bardziej rewolucyjnych zmian w raportowaniu podatkowym. Implementacja JPK_V7 pierwotnie miała mieć miejsce od kwietnia, następnie lipca by ostatecznie wejść w życie z dniem 1 października 2020 r. Obecnie wielu podatników jeszcze finalizuje testowanie swoich rozwiązań do JPK, a termin pierwszego raportowania to 25 listopada.

Dostosowanie do nowych zasad raportowania

W związku z nową formą raportowania wyzwań jest bardzo wiele. Po pierwsze zmienia się schemat xml, według którego podatnicy będą raportować rozliczenia podatku od towarów i usług. Plik, który nie jest przygotowany zgodnie z nową schemą nie przejdzie walidacji technicznej i nie będzie możliwości wysłania go przez bramkę Ministerstwa Finansów.

Wymagania techniczne określone przez nową schemę to jedno, ale zrozumienie logiki jej działania i wymagań biznesowych to drugie. W nowym JPK pojawiły się oznaczenia typów dokumentów, rodzajów transakcji i procedur podatkowych. Poza broszurą Ministerstwa Finansów i przepisami źródłowymi podatnicy przez dłuższy okres czasu oczekiwali na wyjaśnienia administracji podatkowej w zakresie praktycznego zastosowania nowych zasad raportowania VAT. Na późniejszym etapie wyjaśnienia te w zakresie niektórych wymagań zostały opublikowane w formie pytań i odpowiedzi i część wątpliwości została rozwiana. W wielu przypadkach jednak podejście zaprezentowane przez Ministerstwo może być trudne do wdrożenia w praktyce zwłaszcza u podatników, którzy mają duży wolumen danych i wiele źródeł informacji, z których muszą czerpać dane do raportowania. 

 

Automatyzacja jako szansa

Po uporaniu się z wymogami technicznymi i ustaleniem zakresu nowych obowiązków można przystąpić do opracowania narzędzia. Patrząc na mnogość nowych wymogów słuszną drogą jest zautomatyzowanie procesy przygotowywania danych. Można to zrobić poprzez stworzenie dodatkowej logiki danych pozyskiwanych z systemów finansowo-księgowych i z innych źródeł. Automatyzacja procesu zbierania danych jak i ich mapowania oraz zbudowanie dodatkowych walidacji w systemie pozwalającym na przygotowanie JPK jest szczególnie istotne przy dużych wolumenach danych jak i przy ograniczonych możliwościach wykonania zmian i przypisania nowych znaczników już na poziomie transakcji bezpośrednio w samym systemie ERP. 

W ramach wdrożenia narzędzia do raportowania konieczna jest również implementacja dodatkowych testów danych zawartych w JPK. Niestety z uwagi na wysoki stopień komplikacji nowych wymagań jak i na kilkukrotne zmiany w zakresie samej schemy oraz dość późną publikację wyjaśnień, termin na wdrożenie rozwiązań zwłaszcza dla dużych podatników często był niewystarczający na to by przewidzieć, opracować i zaimplemetować już w pierwszym wydaniu odpowiednie procedury sprawdzające poprawność przygotowanych danych.

Na koniec należy wspomnieć o możliwych karach, które grożą w przypadku uchybienia obowiązkom raportowym, zarówno w zakresie sankcji przewidzianych w Ustawie o VAT jak i w zakresie odpowiedzialności karnej, co może być dodatkowym bodźcem do wdrożenia dodatkowych rozwiązań pozwalających na potwierdzenie zgodności raportowanych danych.

 

Zalecane działania

Z uwagi na możliwe sankcje jak również biorąc pod uwagę ogólny trend administracji podatkowej w zakresie rozwoju dalszej digitalizacji podatków oraz metod automatycznej, przez co szybkiej i coraz bardziej niezawodnej metodyki ich analiz przez władze skarbowe, warto upewnić się, że przyjęta logika jest prawidłowa oraz, że raportowane dane są zgodne z wymaganiami.

 

Rozwiązanie PwC

Korzystając z naszego wieloletniego doświadczenia w budowaniu narzędzi do celów raportowania podatkowego stworzyliśmy aplikację SAF-T data tester, która pozwala sprawnie i automatycznie sprawdzić poprawność i jakość przygotowanych plików JPK_V7.

W pierwszej kolejności narzędzie weryfikuje poprawność techniczną pliku i daje odpowiedź na pytanie czy plik przejdzie walidację techniczną i zostanie zaakceptowany przez bramkę Ministerstwa. Następnie za pomocą ponad kilkudziesięciu specjalnie przygotowanych testów logicznych i merytorycznych weryfikowana jest poprawność i spójność raportowanych danych.

Raport z testów to cenne źródło informacji o jakości przygotowanego pliku zarówno w przypadku jednorazowego przeglądu jak i w przypadku cyklicznej weryfikacji. Posiadanie narzędzia, które pozwoli na sprawne i automatyczne zweryfikowanie przygotowanych danych JPK wydaje się być kluczowe.