W trakcie przerwy świątecznej zostały opublikowane wyniki konsultacji publicznych oraz uzgodnień międzyresortowych projektu wdrażającego dyrektywę plastikową do krajowego porządku prawnego. Przepisy dyrektywy miały zostać pierwotnie zaimplementowane 3 lipca 2021 r., ale w wyniku wydłużających się konsultacji ten termin nie został dotrzymany.

 

Z projektu ustawy wynika, że ustawa wejdzie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia (z wyłączniem niektórych przepisów). Analizując całość procesu legislacyjnego można dojść do wniosku, że ustawa zacznie obowiązywać jeszcze w tym roku. Najważniejsza część tych przepisów związana z nowymi opłatami nałożonymi na przedsiębiorców zacznie jednak obowiązywać od 1 stycznia 2023 r. i wydaje się, że ten termin jest już ostateczny.

Zgodnie z projektem jednostki handlu detalicznego oraz hurtowego jak również jednostki gastronomiczne będą zobowiązane do uiszczania w formule kwartalnej specjalnej opłaty od wybranych opakowań jednorazowego użytku tworzywa sztucznego.Rozliczenie tej opłaty nastąpi w formule rocznej po złożeniu właściwego sprawozdania.

Niestety nie ma dokładnej listy towarów / opakowań, które są objęte tymi regulacjami. Należy podkreślić, iż załącznik do projektu ustawy wprowadza wyłącznie kategorie opakowań. I tak są to:

  • kubki na napoje
  • pojemniki na posiłki

Jednocześnie Ministerstwo Klimatu i Środowiska podkreśliło, że nie ukażą się dodatkowe wytyczne odnośnie tego co zostanie objętę nową opłatą z uwagi na oficjalne wytyczne Komisji Europejskiej, które też nie dają dokładnych wskazówek jak podejść do tego tematu. Wskazują wyłącznie pewne kategorie takie jak pojemnik zawierający przekąski takiej jak krakersy czy zawierające sosy, takie jak musztarda czy ketchup). Tym samym przedsiębiorcy zostali pozostawieni samym sobie w tym zakresie. Warto wspomnieć, że brak uiszczenia opłaty w prawidłowej wysokości będzie tworzyć ryzyko nałożenia 50% sankcji, która będzie naliczana od prawidłowej kwoty która powinna zostać uiszczona. Podobny mechanizm działa już w podatku cukrowym. Wysokość tej opłaty została określona na 20 groszy za każde opakowanie, przy czym jej wysokość może wzrosnąć do 1 zł.

Natomiast producenci oraz podmioty sprowadzające wybrane produkty w opakowaniach plastikowych będą zobowiązani do uiszczania nowe opłaty rocznej związanej z kwestią gospodarowania odpadami powstałymi z tych opakowań. Wysokość tej opłaty została określona na 0,01 zł za każdy kg opakowań, przy czym jej wysokość może wzrosnąć do 0,20 zł.

Jedno jest pewne - czasu jest coraz mniej a przedsiębiorcy wydają się mieć nadzieję, że przedmiotowe przepisy w ogóle nie wejdą w życie. Oficjalna publikacja wyników konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych wskazuje, że rozpoczął się dalszy ciąg procesu legislacyjnego który jest już raczej formalnością.