Na stronach Rządowego Centrum Legislacji ukazał się projekt ustawy, którego celem jest wdrożenie Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta. Projekt jest efektem wdrożenia pakietu odpadowego do krajowego porządku prawnego i ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

 

Oddalone w czasie wdrożenie regulacji jest celowym zabiegiem ze strony ustawodawcy, który chce dać odpowiednią ilość czasu na dostosowanie się przedsiębiorców do nadchodzących zmian.

 

Opłata opakowaniowa

Jedną z ważniejszych zmian zaprezentowanych w projekcie jest wprowadzenie nowego podatku w postaci opłaty opakowaniowej, która będzie nakładana na wszystkie rodzaje opakowań przeznaczonych dla gospodarstw domowych. Przy czym obecna definicja takiego opakowania pozwala objąć nową daniną dość szeroki katalog opakowań (nie tylko przeznaczonych wyłącznie dla gospodarstw domowych). Zobowiązanym do wniesienia nowej opłaty będzie każdy podmiot, który wprowadza produkty do obrotu (zarówno zagraniczny, który jest wyłącznie zarejestrowany dla celów VAT w Polsce bez fizycznej obecności, jak również lokalny producent). Przykładowo taką opłatą będą objęte zarówno butelki plastikowe na napoje, ale również opakowanie które towarzyszy kuchence mikrofalowej czy perfumom.

We wcześniejszych publikacjach zwracaliśmy na to uwagę, ale warto podkreślić jeszcze raz:

 

  • opłata opakowaniowa jest czymś innym od opłat, które są zawarte w projekcie mającym na celu wdrożenie dyrektywy plastikowej. Tym samym w krótkim okresie czasu (właściwie półtora roku) mogą się pojawić trzy nowe opłaty: dwie wynikające z wdrożenia dyrektywy plastikowej oraz opłata opakowaniowa zaprojektowana w omawianej regulacji. Oczywiście wpłynie to na ceny produktów.
  • zaproponowana opłata to również coś innego niż opłata produktowa, która już funkcjonuje i która będzie w przyszłości funkcjonować obok opłaty opakowaniowej.
  • okresem rozliczeniowym dla opłaty opakowaniowej będzie miesiąc. Podmiot zobowiązany do jej uiszczenia będzie wnosić opłatę w terminie 15 dni po upływie miesiąca, za który należy wnieść opłatę. Maksymalna stawka opłaty ma wynieść 2 zł za 1 kg opakowania. Przy czym dokładna wysokość stawek ma zostać określona w rozporządzeniu. We wcześniejszych regulacjach resort powoływał się na stawki czeskie.

 

Dodatkowo, projekt przykładowo zobowiązuje podmioty sprzedające napoje do 3 litrów do osiągnięcia do 31 grudnia 2024 r. 25% udziału tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu w opakowaniu oraz w zakresie zakrętek i wieczek.  

Tym samym na stronach Rządowego Centrum Legislacji znajdują się już trzy projekty, które mają na celu wdrożenie pakietu odpadowego. Powyższe oznacza, że w krótkim okresie czasu przedsiębiorcy będą zmuszeni dostosować się do nadchodzących zmian.