English

 

Zgodnie z ostatnimi informacjami już 18 kwietnia 2023 r. odbędzie się ostatnie głosowanie dotyczące rozporządzenia ustanawiającego mechanizm dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2 (CBAM). Po głosowaniu przepisy zostaną opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Przypominamy, że według ostatniej znanej nam wersji Rozporządzenia CBAM (o której pisaliśmy szerzej w tym artykule) mechanizm będzie obejmować takie grupy towarowe jak: cement, energia elektryczna, nawozy, żelazo i stal, aluminium oraz wodór. Na chwilę obecną poza zakresem omawianych przepisów mają znaleźć się m.in. polimery, choć ustawodawca unijny nie wyklucza, że również ta grupa zostanie w przyszłości objęta mechanizmem. Pierwsze obowiązki sprawozdawcze pojawią się zaś już od 1 października 2023 r.

Przepisy CBAM będą istotnie wpływać na rzeczywistość gospodarczą unijnych importerów oraz producentów towarów objętych mechanizmem z krajów trzecich.Nie ulega więc wątpliwości, że jest to już odpowiedni moment na podjęcie działań oraz przygotowanie przedsiębiorstwa do planowanych zmian.