English

 

Zgodnie z doniesieniami prasowymi, 8 listopada 2022 r. odbyło się trzecie spotkanie międzyinstytucjonalne w sprawie mechanizmu dostosowania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2 (CBAM). Prowadzone negocjacje z udziałem Prezydenta Czech oraz Dyrekcji Generalnej ds. Podatków i Unii Celnej (DG TAXUD) pozwalają wnioskować, że istnieje duże prawdopodobieństwo do zakończenia negocjacji przed końcem 2022 r.

 

Oznacza to, że w tym momencie nie należy spodziewać się dużych opóźnień w kwestii implementacji regulacji. Prawdopodobne jest niewielkie opóźnienie w sprawozdawczości w okresie przejściowym.

Styczeń 2023 r. będzie trudnym terminem ze względu na formalności oraz fakt, że Parlament Europejski musi mieć pewność, iż Komisja oraz państwa członkowskie mają wystarczająco dużo czasu na przygotowanie się do zmierzenia z nowymi zadaniami, ale jeszcze możliwym.

 

Czym jest mechanizm dostosowania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2 (CBAM)?

CBAM jest kluczowym elementem pakietu legislacyjnego Komisji Europejskiej "Fit for 55", którego celem jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych netto o co najmniej 55% do 2030 r., w stosunku do poziomu z 1990 r. CBAM ma na celu ograniczenie emisji dwutlenku węgla poprzez nałożenie opłaty za emisję CO2 (tzw. podatek węglowy) na produkty wysokoemisyjne wprowadzane na rynek UE. CBAM będzie obejmował wiele kategorii towarów:

  • cement (wybrane produkty z działu CN 2523),
  • energia elektryczna (CN 2716 00 00),
  • nawozy (m.in. z działów CN 2808 , 2814, 2834, 3102, 3105 z wyjątkiem CN 3105 60 00),
  • towary w przemyśle hutniczym, np. żelazo i stal, rury z żeliwa i stali (wybrane produkty z działu CN 72 i 73),
  • aluminium (wybrane produkty z działu CN 76),
  • chemikalia organiczne (dział CN 29),
  • wodór (CN 2804 10 000),
  • amoniak bezwodny (CN 2814 10 000),
  • amoniak w roztworze wodnym (CN 2814 20 00),
  • tworzywa sztuczne i artykuły z nich wytworzone (dział CN 39).

UE planuje wprowadzić CBAM od 1 stycznia 2023 r. na czteroletni okres przejściowy, z pełnym wprowadzeniem polityki od 1 stycznia 2027 r. Warto zaznaczyć, że wraz z zatwierdzeniem rozporządzenia będzie ono stosowane automatycznie w całej UE, bez konieczności wdrażania do przepisów krajowych.