Parlament Europejski zaakceptował trzy projekty aktów prawnych wchodzące w skład pakietu Fit for 55, wprowadzając zmiany do pierwotnych propozycji przedstawionych przez Komisję Europejską.

 

W konsekwencji w unijnej drabince legislacyjnej udało się osiągnąć porozumienie w zakresie:

1) reformy systemu ETS,

2) mechanizmu dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2 (CBAM) tzw. podatku/cła węglowego oraz

3) Społecznego Funduszu Klimatycznego. 

Część z tych regulacji może wejść w życie już od 1 stycznia 2023 r. I wszystko na to wskazuje, że wejdzie w życie.  

W zakresie reformy systemu ETS, zakłada się szybsze (bowiem już od 2024 r.) wprowadzenie nowego systemu ETS2, który ma za zadanie objąć również emisje z transportu drogowego i budynków komercyjnych (tym samym bez gospodarstw domowych na obecnym etapie). Natomiast przychody pochodzące z handlu uprawnieniami w ramach ETS II będą dystrybuowane do najbiedniejszych rodzin poprzez fundusz społeczny na rzecz działań w dziedzinie klimatu. 

W zakresie podatku węglowego przygotowywane jest opóźnienie wycofywania puli darmowych pozwoleń na emisję CO2. Od 2027 r. pozwolenia zaczną być wycofywane, aby w 2030 r. okroić pulę pozwoleń o połowę. W 2032 r. system pozwoleń zostanie całkowicie zlikwidowany. Choć to już wcześniej było sygnalizowane to kolejna zmiana sprawiła dużą niespodziankę: podatek węglowy będzie etapami rozszerzany na kolejne produkty. Początkowo rozszerzeniem mają zostać objęte polimery, półprodukty organiczne, amoniak oraz wodór.

Jeżeli bylibyście Państwo zainteresowani bardziej szczegółową dyskusją na ten temat, uprzejmie proszę o kontakt.