Omówienie dwóch niedawno wydanych wyroków dotyczących odpowiednio:

  • ograniczenia odliczalności podatkowej usług niematerialnych z art. 15e ustawy o CIT oraz
  • usług ubezpieczeniowych i katalogu czynności objętych podatkiem u źródła (WHT).

 

Więcej o wyroku NSA dotyczącym ograniczenia kosztów z art. 15e ustawy o CIT