W odcinku omówienie objaśnień podatkowych Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2019 roku dotyczące wykazu podatników VAT, czyli tzw. białej listy podatników VAT.Jednym z obowiązków wynikających z przepisów dot. białej listy jest konieczność weryfikacji rachunków bankowych kontrahentów. Począwszy od 1 stycznia 2020 r., błędy w stosowaniu przepisów dotyczących białej listy mogą być podstawą do nałożenia istotnych sankcji.