Eksperci PwC Maciej Nowicki i Paweł Stec omawiają problematykę amortyzacji znaków towarowych na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych.