Organ wydający:
Minister Finansów
Data:
2020-05-27
Sygnatura:
PT3.8101.2.2020
27 maja 2020 r. Ministerstwo Finansów opublikowało interpretację ogólną dotyczącą opodatkowania stawką VAT w wysokości 8% świadczenia usług polegającego na wykonaniu trwałej zabudowy meblowej w obiektach budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Interpretacja zmienia poprzednią interpretację ogólną z dnia 31 marca 2014 r i jest reakcją Ministerstwa Finansów na linię orzeczniczą wypracowaną przez sądy administracyjne.

Przedmiotem obydwu interpretacji było ustalenie, w jakich przypadkach wykonanie zabudowy meblowej jest na tyle trwale związane z obiektem budowlanym, że może zostać uznane za element kompleksowej usługi wykonania trwałej zabudowy meblowej, podlegającej opodatkowaniu obniżoną stawką VAT.

We wcześniejszym dokumencie Minister Finansów przyjął restrykcyjne podejście, stwierdzając, że należy przede wszystkim badać stopień konstrukcyjnego połączenia komponentów meblowych i elementów obiektu budowlanego/lokalu. Zdaniem MF, preferencyjne stawka podatku nie mogła znaleźć zastosowania już w sytuacji gdy istniała możliwość demontażu (nawet wykonanej na wymiar) zabudowy bez uszkodzenia samej zabudowy, jak i konstrukcji budynku/lokalu.

W nowej interpretacji ogólnej MF kładzie nacisk na przesłanki, które zostały wypracowane w orzecznictwie sądów administracyjnych, czyli:

  • wykonana na wymiar do konkretnego obiektu zabudowa meblowa nie funkcjonuje w obrocie tak jak ma to miejsce w przypadku mebli „wolnostojących”;
  • zabudowa meblowa w istotnym stopniu wykorzystuje elementy konstrukcyjne obiektu budowlanego (ścian, podłogi czy sufitu);
  • o użytkowych walorach zabudowy decyduje trwałe połączenie wykonywanych na zlecenie części zabudowy z elementami konstrukcyjnymi obiektu budowlanego lub jego części w sposób uniemożliwiający jej przesunięcie w inne miejsce, a same te części, bez trwałego ich przymocowania do elementów konstrukcyjnych budynku nie spełniają pod względem użytkowym przymiotu mebla.

Biorąc pod uwagę powyższe przesłanki, MF stwierdził, że w sytuacji, gdy o użytkowych walorach wykonanej zabudowy meblowej decyduje trwałe połączenie wykonanych na indywidualne zlecenie elementów zabudowy z elementami konstrukcyjnymi obiektu budowlanego lub jego części (lokalu) w sposób uniemożliwiający jej przesunięcie w inne miejsce, natomiast po demontażu zabudowa ta jest niezdatna do użytku, ze względu na to, że same jej elementy (bez występującego przed demontażem trwałego ich przymocowania do elementów konstrukcyjnych obiektu budowlanego lub jego części – lokalu), nie spełniają pod względem użytkowym przymiotu mebla (…)

Podejście, które tym razem zaprezentował Minister Finansów jest korzystniejsze dla podatników. Zaprezentowane warunki korzystania ze stawki VAT w wysokości 8% są bowiem znacznie mniej restrykcyjne, niż te opisane w poprzedniej interpretacji ogólnej. Być może nowa interpretacja ogólna pozwoli podatnikom na uniknięcie dotychczasowych sporów z organami podatkowymi, które do tej pory niechętnie akceptowały możliwość stosowania obniżonej stawki VAT w takich sytuacjach.