Ta strona korzysta z plików cookies. Zasady ich przechowywania są dostępne w Polityce prywatności
Organ wydający:
Dyrektor KIS
Data:
2021-04-16
Sygnatura:
0114-KDIP1-3.4012.109.2021.1.JG
Brak potrzeby drukowania papierowego paragonu fiskalnego, jeśli zostanie on przesłany do klienta w formie elektronicznej poprzez kasy online zatwierdzone przez Główny Urząd Miar.

 

Sprawa dotyczyła podatnika prowadzącego pozarolniczą działalność gospodarczą, zajmującą się sprzedażą detaliczną wyrobów związanych z papierosami elektronicznymi w punktach obsługi i przez internet. W związku z prowadzoną działalnością, podatnik postanowił zachęcać potencjalnych klientów swoim pro-ekologicznym podejściem, poprzez ograniczenie produkcji papieru, na przykład poprzez redukcję drukowania papierowych paragonów fiskalnych. Elektroniczny paragon przesyłany będzie w pliku „PDF”, uniemożliwiającym jego edycję, na adres poczty elektronicznej, uzyskany za zgodą klienta.

Na tym tle, podatnik zapytał organ podatkowy czy będzie miał prawo wystawiania i przesyłania paragonów fiskalnych do nabywców używając poczty elektronicznej oraz o możliwości niedrukowania paragonów w postaci papierowej.

W ocenie podatnika, paragony w formie elektronicznej mogą być wystawiane zgodnie z art. 111 ust. 3a pkt 1 lit. b) ustawy o VAT, zachęcając klientów pro- ekologicznym podejściem do prowadzonej działalności . Przepis ten zawiera również spójnik „lub”, który daje możliwość takiej interpretacji tego artykułu.

Organ uznał stanowisko spółki za prawidłowe, powołując się na art. 111 ust. 3a pkt 1 lit. b) ustawy o VAT, który przewiduje wydawanie paragonów fiskalnych w formie elektronicznej za zgodą nabywcy. Jest to jednak możliwe tylko w przypadku, gdy podatnik będzie posiadał kasę online, która spełnia wymogi GUM, odnośnie emisji i przesyłania paragonów w postaci elektronicznej do konsumenta, jednakże obecnie istniejące kasy nie spełniają tych wymogów.