W związku z sankcjami nakładanymi na rosyjską gospodarkę w związku z agresją na Ukrainie, Europie grozi poważny kryzys energetyczny, zarówno w sektorze gazowym, jak i elektrycznym. Jak pokazuje także ostatnie zamknięcie przesyłu gazu do Polski oraz Bułgarii, konieczne jest podjęcie natychmiastowych działań zaradczych. 

 

Jak stwierdza Komisja, chociaż niektóre państwa członkowskie ogłosiły już uniezależnienie się od rosyjskich surowców, żadne z nich nie jest w stanie poradzić sobie z tym problemem samodzielnie - w związku z tym, w dniu 18 maja 2022 r. Komisja Europejska zaprezentowała swoją strategię uniezależnienia się od rosyjskich surowców pod nazwą REPowerEU.

 

Jakie są główne założenia REPowerEU?

Komisja przyjęła 4 kluczowe założenia dla zrealizowania planu uniezależnienia się od rosyjskich surowców:

(1) Oszczędzanie energii;

(2) Dywersyfikacja dostaw;

(3) Przyspieszenie przejścia na czystą energię;

(4) Inteligentne łączenie inwestycji i reform.

źródło: REPowerEU Plan, COM(2022) 230 final, 18.05.2022

 

Powyższe założenia mają być odpowiednio dostosowywane do poszczególnych krajów członkowskich, w zależności od ich uzależnienia od rosyjskich surowców. 

Jednocześnie Komisja nie zamierza odstąpić od założonych celów Pakietu Fit for 55, nadal utrzymując jako cel redukcję emisji o 55% do 2030 roku i osiągnięcie przez Europę neutralności klimatycznej do roku 2050.

W kolejnym artykule przedstawimy propozycje sposobu realizacji czterech założeń REPowerEU oraz wskażemy, jak realizacja tych założeń może wpłynąć na rynek. 

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani oceną w jaki sposób REPowerEU może wpłynąć na funkcjonowanie Państw biznesu - zapraszamy do kontaktu.