English

 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji dokonało zmiany w rozporządzeniu określającym kategorie osób uprawnionych do wjazdu na terytorium Polski - od 9 września 2021 r. obywatele Ukrainy mają możliwość przekraczania polskiej granicy, niezależnie od deklarowanego celu pobytu.

 

Wymienione Rozporządzenie wprowadzone zostało zaraz po wybuchu epidemii COVID-19 w Polsce w celu ograniczenia ruchu granicznego jedynie do określonych kategorii cudzoziemców. Zgodnie z dotychczas obowiązującym brzmieniem, obywatele Ukrainy, aby móc przekroczyć granicę, musieli należeć do jednej z kategorii wskazanych w akcie prawnym, np. posiadać odpowiednie zezwolenie na pracę bądź status studenta w Polsce.

Przepisy Rozporządzenia, które ograniczały wjazd obywateli Ukrainy do spełnienia specyficznych wymogów skutkowało również tym, że członkowie rodzin obywateli Ukrainy mieli znaczne problemy z uzyskaniem wiz w polskich konsulatach na Ukrainie. Skutkowało to tym, że dana osoba podejmując pracę w Polsce i to na dłuższy okres czasu musiała liczyć się z koniecznością dłuższej rozłąki z rodziną.  Odmowę przyjęcia wniosków wizowych od członków rodziny konsulowie argumentowali brakiem możliwości wjazdu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA.

Wierzymy, że zmiany w przepisach ułatwiające wjazd do Polski wszystkim obywatelom Ukrainy spowodują również przywrócenie możliwości składania wniosków wizowych dla członków rodzin obywateli Ukrainy, którzy podejmują zatrudnienie w Polsce. 

Jeżeli potrzebujesz pomocy w uzyskaniu dokumentów imigracyjnych, w tym również wizy do Polski, zespół PwC Immigration chętnie doradzi i wesprze w tym temacie.