Ta strona korzysta z plików cookies. Zasady ich przechowywania są dostępne w Polityce prywatności

English

 

30 lipca pojawił się projekt Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii nowej klasyfikacji zawodów i specjalności. W projekcie rozporządzenia, które ma wejść w życie 1 stycznia 2022 r. znalazło się 81 zawodów rynkowych, które pojawiły się na rynku pracy, a nie mają swoich odpowiedników w klasyfikacji określonej w rozporządzeniu z 2014 r. Wiele z nich dotyczy specjalistów IT, w tym takich jak projektant interfejsu użytkownika, specjalista do spraw rozwoju sztucznej inteligencji, czy specjalista do spraw wirtualnej rzeczywistości.

 

Celem wprowadzenia nowej klasyfikacji ma być usprawnienie pracy urzędów pracy i innych instytucji rynku pracy. To może również oznaczać poszerzenie katalogu zawodów zwolnionych z “testu rynku pracy” i krok w kierunku adresowania luki kadrowej na rynku branży IT. 

W 2018 roku nowelizacja Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców wprowadziła wykaz zawodów, w przypadku których  wojewoda wydaje zezwolenie na pracę bez konieczności uzyskania informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych na lokalnym rynku pracy, zwanej potocznie “testem rynku pracy”. 

Brak konieczności wystąpienia o informację starosty przy określonych zawodach pozwala na szybszą ścieżkę uzyskania zezwolenia na pracę. Przykładowe stanowiska, które mogą korzystać z tej ścieżki to m.in. wymienieni specyficznie specjaliści IT , uznani w Polsce za zawód deficytowy. Zwolnieni z “testu rynku pracy” są m.in. specjaliści ds. rozwoju systemów informatycznych,  projektanci aplikacji sieciowych i multimediów. Dodanie zawodów, które odzwierciedlają aktualne zawody według potrzeb rynkowych może pozytywnie wpłynąć na pozyskiwanie pracowników z zagranicy, natomiast zaadresowanie luki kadrowej w tej branży wymagałoby bardziej rewolucyjnych zmian w skomplikowanych przepisach imigracyjnych obecnie obowiązujących w Polsce. Zmiany może przynieść nowa polityka migracyjna dla Polski. Projekt polityki na najbliższe lata zakłada m.in. wsparcie w uzupełnieniu niedoboru na rynku pracy w tym przyciąganie do Polski cudzoziemców studiujących kierunki deficytowe (medyczne, techniczne, informatyczne) oraz wprowadzenie systemowych rozwiązań w zakresie uznawania kwalifikacji zawodowych oraz dyplomów uzyskanych poza UE, jak i zawieranie międzyrządowych porozumień dotyczących współpracy na rynku pracy.