Ta strona korzysta z plików cookies. Zasady ich przechowywania są dostępne w Polityce prywatności
Rozpoczęły się prace legislacyjne nad projektem ustawy wprowadzającym do polskiego porządku prawnego grupę VAT. Założenia tego rozwiązania zostały przedstawione na forum unijnego VAT Committee w ubiegłym roku (o czym informowaliśmy tutaj). Wprowadzając grupy VAT, Polska dołączy do grona 18 krajów UE, które umożliwiają podatnikom taką formę rozliczenia podatku.

 

Jakie są główne założenia grupy VAT?

Projekt ma umożliwić podatnikom łączenie spółek w grupy, w celu neutralnego rozliczania VAT w obrębie powiązanych firm. Na gruncie VAT, grupa VAT ma tworzyć nowy, szczególny rodzaj podatnika - podmioty ją tworzące mają być traktowane jako jeden podatnik. 

Zgodnie z założeniami, czynności wewnątrzgrupowe nie będą podlegały VAT, zaś czynności wykonywane przez spółkę z grupy na rzecz podmiotów spoza grupy mają być traktowane jako czynności świadczone przez grupę. Z kolei, czynności wykonywane przez podmioty spoza grupy na rzecz spółki należącej do grupy mają być traktowane jako czynności wykonywane na rzecz grupy. 

Tym samym, podmioty tworzące grupę VAT mogłyby składać jeden, zbiorczy plik JPK_VAT. Ponadto, w obrębie grupy nie byłaby wymagana analiza dotycząca odliczalności VAT, co może być szczególnie istotne dla podmiotów o ograniczonym prawie do odliczenia podatku. Dodatkowo, utworzenie grupy VAT wiązałoby się z uproszczeniem ewidencjonowania transakcji (brak obowiązku dokumentowania transakcji wewnątrzgrupowych fakturami VAT). 

 

Warunki utworzenia grupy VAT

Utworzenie grupy VAT ma być dobrowolne. Zgodnie z założeniami, początkowo (w tzw. “pilotażowym” etapie), grupę VAT mogłyby tworzyć wyłącznie podmioty uznane za podatkową grupę kapitałową na gruncie przepisów o CIT. W dalszym etapie (przewiduje się, że od 2023 r.) możliwość ta ma zostać rozszerzona na pozostałe grupy podatników).