Ta strona korzysta z plików cookies. Zasady ich przechowywania są dostępne w Polityce prywatności
Na stronach Komisji Europejskiej pojawiło się sprawozdanie ze spotkania VAT Committee z 16 listopada br. Jednym z poruszanych tematów było wprowadzenie w Polsce VAT Grupy, czyli fakultatywnego rozwiązania wynikającego z Dyrektywy VAT, jednak do tej pory w Polsce nie implementowanego.

Na stronach Komisji Europejskiej pojawiło się sprawozdanie ze spotkania VAT Committee z 16 listopada br. Jednym z poruszanych tematów było wprowadzenie w Polsce VAT Grupy, czyli fakultatywnego rozwiązania wynikającego z Dyrektywy VAT, jednak do tej pory w Polsce nie implementowanego.

Z załączonych dokumentów wynika, że polska strona nie tylko już konsultuje podejście do tematu, ale ma już projekt ustawy nowelizującej i przede wszystkim planuje wprowadzić przepisy już na początku 2021 r.

Patrząc w kalendarz należy raczej spodziewać się wejścia w życie przepisów w trakcie roku 2021, jednak pewnym zaskoczeniem jest tak szybki sposób działania Ministerstwa Finansów.

Co zatem zakłada projekt przedstawiony na VAT Committee?

  1. grupę VAT mogą tworzyć wyłącznie członkowie podatkowej grupy kapitałowej, która posiada status podatnika podatku dochodowego od osób prawnych w rozumieniu przepisów o CIT; w związku z tym, aby uzyskać status grupy VAT, należy najpierw spełnić warunki bycia podatnikiem CIT;
  2. proponuje się wprowadzenie dwóch warunków, które należy spełnić, aby utworzyć grupę VAT:

- umowa spółek, której celem jest utworzenie podatkowej grupy kapitałowej, musi zawierać oświadczenie, że podatkowa grupa kapitałowa będzie również płatnikiem podatku VAT przez okres obowiązywania umowy,

- nazwa podatnika musi zawierać oznaczenie „Podatkowa Grupa Kapitałowa” lub „PGK”, co oznacza podatkową grupę kapitałową;

  1. grupa VAT jest fakultatywna dla przedsiębiorstw;
  2. w przypadku utraty przez grupę statusu podatnika CIT (np. zmiany faktyczne lub prawne w trakcie obowiązywania umowy zmieniające warunki bycia podatnikiem CIT) traci ona jednocześnie status grupy VAT;
  3. dostawy wewnątrzgrupowe nie stanowią transakcji dla celów VAT, natomiast dostawy dokonywane przez podmiot należący do grupy na rzecz podmiotu nie należącego do tej grupy stanowią dostawy realizowane przez grupę; z drugiej strony dostawy dokonywane przez podmioty niebędące członkami grupy na rzecz podmiotu z grupy stanowią dostawy realizowane na rzecz grupy;
  4. członkowie grupy VAT są solidarnie odpowiedzialni za podatek VAT;
  5. do celów kontrolnych grupa musi prowadzić rejestr transakcji wewnątrzgrupowych w formie elektronicznej, którą na żądanie można przedłożyć organowi podatkowemu;
  6. spółka holdingowa to podmiot, który reprezentuje grupę VAT i składa deklaracje podatkowe oraz płaci VAT w imieniu grupy;
  7. program nie ogranicza się do niektórych sektorów;
  8. utworzenie grupy VAT musi zostać zgłoszone przez administrację podatkową spółce holdingowej po dokonaniu oceny warunków, które mają być spełnione. Jeżeli utworzenie grupy zostanie oficjalnie potwierdzone, nazwa grupy jest umieszczana w rejestrze podatników, podczas gdy członkowie grupy są usuwani z tego rejestru na czas trwania umowy.