Ta strona korzysta z plików cookies. Zasady ich przechowywania są dostępne w Polityce prywatności

English

 

28 czerwca 2021 r. Ministerstwo Finansów ogłosiło rozpoczęcie prekonsultacji dotyczących projektu wprowadzającego pakiet rozwiązań dla powrotu kapitału do Polski i zmiany w zakresie programu repatriacji kapitału, ulgi dla podatników działających na rzecz nauki, kultury i sportu, zmiany w ustawie PIT odnośnie ryczałtu przy relokacji, ulgi  w podatku dochodowych dla osób powracających do Polski. 

 

Program repatriacji kapitału

Projektowane przepisy wprowadzają program repatriacji kapitału - przejściowy podatek dochodowy od niektórych dochodów osób fizycznych, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Program zaadresowano do podmiotów zainteresowanych ujawnieniem organom podatkowym dochodów wcześniej nieopodatkowanych oraz podmiotów zainteresowanych wycofaniem się z ryzykownej polityki podatkowej. Opodatkowanie przejściowym podatkiem dochodowym będzie dobrowolne -  podatnicy i płatnicy w okresie od połowy do końca 2022 r. będą mogli dokonać oceny swojej sytuacji prawno-podatkowej i dobrowolnie zdecydować się na ewentualne korekty dochodu, który nie został dotychczas w pełni zadeklarowany do opodatkowania.

 

Ulga dla podatników działających na rzecz nauki, kultury i sportu

Ulga polega na możliwości odliczenia od podstawy obliczenia podatku 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność sportową, kulturalną oraz szkolnictwo wyższe i naukę, oprócz uwzględnienia tego rodzaju wydatków również w kosztach uzyskania przychodów. 

Zmiany w ustawie PIT dot. ryczałtu od przychodów zagranicznych dla osób przenoszących miejsce zamieszkania na terytorium Polski

Jest to propozycja adresowana do osób fizycznych, które przeniosą miejsce zamieszkania (rezydencję podatkową) do Polski. Polegać będzie na korzystnym, zryczałtowanym opodatkowaniu przychodów osiąganych przez nich ze źródeł położonych za granicą. 

 

Ulga w podatku dochodowym dla podatników powracających do Polski

Ulga dotyczy osób, które przez 3 lata mieszkały poza granicami kraju. Polega na możliwości odliczania od podatku połowy podatku zapłaconego przez podatnika w Polsce w poprzednim roku. Odliczenie od podatku podatnik będzie mógł stosować przez cztery lata następujące po roku bazowym. Rokiem bazowym będzie wybrany przez podatnika rok, w którym podatnik zmienił rezydencję podatkową i stał się polskim rezydentem albo rok następujący po zmianie rezydencji podatkowej.

Ulga na powrót będzie działała także w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne. Osobom powracającym do Polski połowę składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pokrywać będzie przez 4 lata budżet państwa.

 

Status projektu

Ministerstwo ogłosiło projekt przepisów. Prekonsultacje są otwarte dla wszystkich, potrwają do 2 lipca 2021 r.