Ta strona korzysta z plików cookies. Zasady ich przechowywania są dostępne w Polityce prywatności
W dniu 30 grudnia 2020 r. w Dzienniku Ustaw opublikowana została ustawa o zmianie ustawy o VAT oraz niektórych innych ustaw wprowadzająca m.in. tzw. pakiet SLIM VAT (Simple Local And Modern VAT), stanowiący system uproszczeń w rozliczaniu przez podatników podatku VAT, a także zmiany w zakresie systemu zwrotu podatku podróżnym (tzw. TAX FREE). 

Zgodnie z założeniami projektu ustawy, pakiet SLIM VAT wprowadza zmiany w VAT w czterech obszarach, do których zaliczamy:

  • proste fakturowanie,
  • ułatwienia dla eksporterów,
  • wspólne kursy walut z podatkiem dochodowym oraz
  • korzyści finansowe.

Proponowane rozwiązania zakładają m.in. wydłużenie terminu na wywóz towarów dla zachowania stawki 0% przy opodatkowaniu zaliczek z tytułu eksportu towarów do 6 miesięcy,  wydłużenie terminu do odliczenia VAT naliczonego na bieżąco łącznie do 4 okresów rozliczeniowych, a w przypadku podatników rozliczających się kwartalnie - do 3 okresów rozliczeniowych czy wprowadzenie możliwości odliczania podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie usług noclegowych w celu ich odsprzedaży. 

Nowelizacja ustawy o VAT przewiduje również zmiany w zakresie WIS, nowego JPK_VAT, split paymentu, białej listy oraz matrycy stawek VAT. 

W odniesieniu do WIS, projekt zakłada wprowadzenie m.in. 5-letniego okresu ważności WIS, ograniczenie ochrony WIS, gdy WIS zostanie wykorzystana w transakcjach stanowiących nadużycie prawa, a także wdrożenie zasady niewydanie WIS, gdy zakres wniosku będzie pokrywał się z przedmiotem toczącego się postępowania lub sprawa została rozstrzygnięcia w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego. 

Zmiany dotyczące nowego JPK_VAT pozwolą na stosowanie przepisów Działu IV ustawy – Ordynacja podatkowa do kar pieniężnych przewidzianych w ustawie o VAT. 

W odniesieniu zaś do stawek podatku VAT, wprowadzone zmiany będą miały wyłącznie charakter redakcyjny i doprecyzowujący.

W ramach systemu TAX FREE projekt przewiduje wprowadzenie elektronicznego systemu rejestracji i obiegu dokumentów w procedurze zwrotu VAT dla podróżnych. Resort finansów zaproponował również wprowadzenie obowiązku stosowania kas online przez sprzedawców uczestniczących w systemie zwrotu podatku podróżnym.

Projekt ustawy przewiduje również wprowadzenie zmian w ustawie – Prawo bankowe. W zakresie tej ustawy proponuje się:

  • zmiany o charakterze techniczno-legislacyjnym mające na celu uniknięcie stosowania definicji nawiasowej w przypadku stosowania pojęcia „rachunek techniczny” oraz
  • zmianę polegającą na wprowadzeniu możliwości dokonywania płatności z rachunku VAT kwoty odpowiadającej kwocie podatku z tytułu importu towarów czy też należności celnych na rzecz agencji celnych.

Nowe przepisy w większości zaczną obowiązywać od stycznia 2021 r.