Ta strona korzysta z plików cookies. Zasady ich przechowywania są dostępne w Polityce prywatności

20 sierpnia został opublikowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów, które nowelizuje rozporządzenie w sprawie obniżonych stawek VAT. Rozporządzenie to przedłuża możliwość stosowania 0% stawki VAT dla darowizn związanych z walką z chorobą wywołaną wirusem SARS-CoV-2, ale także wprowadza obniżone stawki VAT dla wybranych towarów, które po wprowadzeniu zmian wynikających z nowej matrycy VAT przestały być opodatkowane preferencyjnymi stawkami podatku.

Projekt rozporządzenia przewiduje:

  • przedłużenie do dnia odwołania stanu epidemii możliwości czasowego stosowania stawki 0% dla darowizn, o których mowa w rozporządzeniu z 25 marca 2020 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych.
  • obniżenie stawki VAT do 8% na nasienie zwierząt, które od 1 lipca 2020 r., zgodnie z nową matrycą stawek VAT, zostało objęte podstawową, 23% stawką tego podatku. Jak wskazano w uzasadnieniu projektu, propozycja obniżenia stawki wynika z realnego wzrostu kosztów, który najbardziej odczuwają hodowcy zwierząt.
  • obniżenie stawki VAT do 8% na maszyny poligraficzne oraz urządzenia komputerowe do pisma Braille'a, maszyny do pisania dla niewidomych, a także urządzenia do zapisywania i odczytywania tekstów w alfabecie Braille'a. Propozycja zmian również wynika ze wzrostu cen ww. urządzeń, co z kolei skutkuje ich mniejszą dostępnością dla osób niewidomych i słabowidzących.

Zmiany wynikające z ww. rozporządzenia planowo mają wejść w życie od 31 sierpnia 2020 r. Co jednak istotne, do 24 sierpnia istnieje możliwość zgłaszania uwag do projektu w ramach konsultacji publicznych. Oznacza to, że do tego czasu możliwe jest przedstawianie ewentualnych propozycji zmian co do kształtu obowiązującego systemu obniżonych stawek VAT.