Komisja Europejska rozpoczęła prace legislacyjne nad modyfikacją zasad opodatkowania VAT usług finansowych. Prace te wynikają z potrzeby dostosowania istniejących przepisów do zmian w zakresie świadczenia usług finansowych i ubezpieczeniowych, wynikających z rozwoju gospodarki cyfrowej, czy outsourcingu usług. Biorąc pod uwagę kontekst planowanych zmian możliwe jest, że efektem tych prac będzie zwiększenie prawa do odliczenia VAT dla podmiotów działających we wskazanych sektorach.  Opublikowanie projektu zmian do Dyrektywy VAT planowane jest na koniec 2021 roku.

 

Tło zmian

Zgodnie z komunikatem Komisji Europejskiej, funkcjonujące przepisy dotyczące zwolnienia z VAT usług finansowych zostały ustalone w 1977 roku. Powoduje to, że nie odpowiadają one w pełni dzisiejszym realiom. Propozycje legislacyjne Komisji Europejskiej mają uwzględniać więc rozwój gospodarki cyfrowej (fintech), rosnący outsourcing usług – jak również strukturę rynku finansowo-ubezpieczeniowego. Zmiany mają również przyczynić się do zwiększenia międzynarodowej konkurencyjności podmiotów działających w tych sektorach.

 

Możliwe kierunki zmian

Grupa Ekspercka VAT działająca przy Komisji Europejskiej przedstawiła dokument roboczy w zakresie opodatkowania VAT usług finansowych i ubezpieczeniowych. Dokument ten określa aktualny status opodatkowania tego rodzaju usług, w tym problemy związane z funkcjonowaniem regulacji w obecnym kształcie.

Jak zaznaczono, przyczyną problemów jest fakt, iż obecny system zwolnień przewiduje zasadniczy brak możliwości odliczenia podatku naliczonego przez podmioty świadczące tego typu usługi. Powoduje to, że podatek staje się kosztem, którego ciężarem efektywnie mogą być obciążani klienci tych podmiotów.

Możliwe jest więc, że prace zorientowane będą na zwiększenie prawa do odliczenia VAT podmiotów świadczących usługi finansowe i ubezpieczeniowe.

 

Konsultacje publiczne

Informujemy, że Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje publiczne dotyczące planowanych zmian. Celem tych konsultacji jest uzyskanie opinii zainteresowanych stron zarówno na temat funkcjonujących przepisów dotyczących opodatkowania usług finansowych i ubezpieczeniowych, jak również kierunków ewentualnych zmian tych regulacji. 

Udział w konsultacjach możliwy jest za pośrednictwem dedykowanej strony Komisji europejskiej na której znajduje się kwestionariusz on-line. Odpowiedzi udzielać można do 3 maja 2021 r.