Od 1 stycznia 2024 r. wchodzi w życie obowiązek uiszczenia opłaty wynoszącej 0,125% wartości netto nabytych produktów rolnych przez podmioty skupujące takie produkty w celu ich przechowywania, obrobienia, przetworzenia lub dalszej odsprzedaży.

Nowa opłata zostanie nałożona na podmioty (i) prowadzące skup, przechowywanie, obróbkę lub przetwórstwo produktów rolnych nabytych od producentów rolnych, (ii) które są jednocześnie podatnikami VAT. Tym samym, obowiązek dokonywania wpłaty na Fundusz dotyczy wyłącznie podmiotu skupującego, który dokonał zakupu bezpośrednio od producenta rolnego danego produktu.

Zakres produktów rolnych objętych opłatą jest bardzo szeroki oraz wyznaczony załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w którym wymieniono, m.in.: mięso, ryby, produkty mleczarskie, tłuszcze roślinne i tłuszcze zwierzęce, margarynę, słód, wino ze świeżych winogron i inne napoje na bazie fermentacji, kawę, herbatę i przyprawy. 

Opłata będzie uiszczana za okresy kwartalne w terminie do ostatniego dnia roboczego miesiąca następującego po danym kwartale. Pierwsze wpłaty na Fundusz powinny być dokonywane od II kwartału 2024 r. za okres od 1 stycznia do 31 marca 2024 r.

Natomiast deklaracja na potrzeby nowej opłaty będzie składana dyrektorowi oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (“KOWR”) do 26. dnia miesiąca następującego po danym kwartale.

Wartość netto produktów rolnych nabytych od producenta rolnego będzie ustalana na podstawie faktur VAT i faktur VAT RR.

Za niespełnienie powyższych obowiązków projekt przewiduje kary pieniężne, które będą nakładane przez Dyrektora Generalnego KOWR. Co istotne, projekt w swojej treści (w odniesieniu do wpłat na Fundusz - tj. opłaty od produktów rolnych) odwołuje się do przepisów Ordynacji Podatkowej. Ustawodawca wprowadza więc kolejną daninę mającą charakter parapodatku (wraz z płynącymi z tego tytułu konsekwencjami).  

Zgodnie z Oceną Skutków Regulacji, środki należne z tytułu opłaty będą zasilać działalność Funduszu Ochrony Rolnictwa, z którego następnie będą wypłacane rekompensaty producentom rolnym sprzedającym swoje produkty rolne w przypadku niewypłacalności tych podmiotów spowodowanych ich  upadłością. Przewiduje się, że roczne wpływy z opłaty mają wynosić ok. 167 mln złotych.

Więcej informacji mogą Państw znaleźć na stronie rządowej.