Ta strona korzysta z plików cookies. Zasady ich przechowywania są dostępne w Polityce prywatności
18 stycznia 2021 r. Ministerstwo Finansów poinformowało o rozpoczęciu otwartych dla wszystkich podmiotów konsultacji podatkowych w sprawie objaśnień podatkowych w zakresie pakietu rozwiązań „Slim VAT". Wydane objaśnienia mogą mieć istotne znaczenie m.in. w zakresie ustalenia momentu korekty (obniżenia  VAT naliczonego) przez odbiorcę przy potransakcyjnej obniżce ceny. Niestety ich obecne brzmienie pozostawia wiele niejasności w tym temacie.

Objaśnienia wydają się sugerować, że celem wprowadzenia zależności pomiędzy momentem rozliczenia VAT wynikajcego z wystawianych faktur korygujących przez obie strony transakcji  (tj. przez sprzedającego na podstawie art. 29a ust. 13 VAT oraz nabywcę na podstawie art. 86 ust. 19a VAT) pozostaje jedynie zapewnienie braku możliwości obniżenia VAT należnego (przez sprzedającego) wcześniej niż w momencie wystąpienia obowiązku korekty VAT naliczonego u nabywcy. Ani w treści objaśnień ani w przykładach przywołanych w projekcie nie odniesiono do sytuacji jak powinien postąpić odbiorca, w sytuacji w której faktura korekta została wystawiona w okresie późniejszym, niż ten, w którym spełnione zostaną pozostałe warunki do obniżenia podstawy opodatkowania.

W efekcie, czytając objaśnienia można odnieść wrażenie, że obowiązek obniżenia podstawy opodatkowania będzie zależny od wystąpienia uzgodnionych przez strony przesłanek do korekty ceny, niezależnie od tego czy dostawca wystawi fakturę korygującą. W szczególności, z kontekstu szeregu stwierdzeń zawartych w Projekcie można wysnuć wniosek, że wystawienie faktury korekty należy traktować jako warunek obniżenia obrotu jedynie z perspektywy dostawcy towaru/usługi.

Taka treść objaśnień może być dla służb księgowych wielu podatników problematyczna. Nie będą one mogły opierać się na fakturze korygującej jako dokumencie determinującym potrzebę i moment dokonania korekty podatku naliczonego. Zamiast tego będą one zmuszone analizować warunki konkretnych kontraktów. 

Biorąc pod uwagę jak istotne dla podatników pozostaje rozstrzygnięcie tej kwestii zainteresowani podatnicy powinni rozważyć złożenie uwag do projektu. Jednoznaczne rozstrzygnięcie  w objaśnieniach wskazanych wątpliwości dałoby podatnikom pewność jak postępować.  Wydane objaśnienia zagwarantują bowiem im ochronę analogiczną do tej wynikającej z indywidualnej interpretacji prawa podatkowego. 

Zgłoszenie uwag do projektu jest bardzo proste. Wystarczy wysłać swoje sugestie na adres: konsultacje.objasnieniaslimvat@mf.gov.pl. Osoby fizyczne przesyłając swoje uwagi powinny dodatkowo załączyć do maila klauzulę informacyjną

Możliwym sposobem rozwiązania omawianych problemów pozostaje przyjęcie takiej interpretacji przepisów, w myśl której moment rozpoznania korekty po stronie odbiorcy byłby uzależniony od momentu wystawienia faktury korygującej przez dostawcę.

Zainteresowanych zgłoszeniem uwag w tym zakresie zachęcamy do kontaktu.